Studenten VIVES ontwikkelen app die zorg herkent om druk op zorgverstrekkers en ouderen te beperken

Frank Devos
applaissezcare.png

Zes studenten uit verschillende disciplines van VIVES willen een device ontwikkelen dat zorg herkent. Dat zullen ze koppelen een aan app die mogelijke zorgbehoeftes automatisch zal doorspelen naar de zorgvrijwilligers. Het project Laissez-Care kadert in een zogenaamde Honours Degree van de hogeschool.

Het Honours Degree is een project waarbij studenten in een interdisciplinair team geconfronteerd worden met een maatschappelijk relevant vraagstuk. Het samenwerken in dat multidisciplinair team stimuleert de expertise-uitwisseling tussen de verschillende studiegebieden en zet de deur voor out-of-the-box denken wijd open. Het thema die ze meekregen was "the organisation of the future in 2035". Het team Co’nect bestaat uit studenten ecotechnologie, toegepaste psychologie, zorgtechnologie en toerisme en recreatiemanagement, sportmanagement en kleuteronderwijs.

“Brainstorming leidde tot het project Laissez-Care.Het begrip zorg is anno 2020 immers meer dan ooit een hot topic, niet alleen professionele zorg maar ook de dagdagelijkse zorg zoals boodschappen doen voor elkaar, een babbel, een lach ... Met Laissez-Care willen we helpen ‘ont-zorgen’. We willen een last wegnemen van heel wat mensen, niet alleen van mantelzorgers maar ook van alleenstaande zelfstandige ouderen”.

Daarvoor wil het team ook technologie inzetten. Opzet is dat de smarthome/smartphone verschillende parameters kan meten zoals spraakdetectie. In combinatie met nog andere parameters kan Laissez-Care hieruit eenzaamheid detecteren.

De app van Laissez-Care kan gekoppeld worden een smartphone en/of smartwatch. De persoon kan zelf kiezen welke parameters uit de smarthome/smartphone gekoppeld worden aan Laissez-Care. Laissez-Care zal via een intern verwerkingssysteem de gemeten parameters verwerken en bij verdachte detectie de conclusies doorgeven aan de zorgvrijwilligers. Uiteraard kan er ook nog handmatig om zorg worden gevraagd. De app richt zich specifiek tot mensen die de zorg niet altijd durven, kunnen of willen inroepen.

De app krijgt een eenvoudige interface, duidelijk taalgebruik (Nederlands) waarbij moeilijke termen worden vermeden met mogelijkheid tot grotere lettertypes voor ouderen, en het aanbieden van een supportservice 24/7.

De studenten willen via pop-up-momenten het concept van Laissez-Care bij de mensen brengen. Zo wil men de drempel naar de technologie verlagen via het menselijke, het sociale. In die pop-up komen mensen gewoon op bezoek voor een babbeltje. Maar je kan er ook evengoed gezellig iets drinken. Op basis van expertise van een gelukcoach zal men ook een gelukbox inrichten.

Andere ideeën zijn workshops rond het gebruik van de app, maar evengoed rond mindfulness, “hoe ga je een gesprek aan” en zoveel meer. Tot slot zullen in de pop-up permanent videomateriaal en quotes ter beschikking staan van zorgvrijwilligers en zorgontvangers. Daarnaast worden sensibiliseringscampagnes georganiseerd in samenwerking met (gemeentelijke) instanties zoals een OCMW, maar ook Steunpunt Mantelzorg enz.

Deel dit via