Studenten VIVES Kortrijk ontwikkelen mobiele snoezelruimte in caravan voor mensen met een beperking

Frank Devos
snoezel.png

Acht studenten van VIVES Kortrijk hebben een mobiele snoezelruimte onder de vorm van een caravan ontwikkeld. Die werd ’t Spetterke gedoopt. Dit gebeurde in opdracht van vzw De Stroom in Kortrijk, dat een ruim vrijetijdsaanbod heeft voor mensen met een (vermoeden van) beperking. Dit kadert in de bachelorproef van de studenten toegepaste psychologie, orthopedagogie en sociaal werk.

Vzw De Stroom biedt specifieke activiteiten aan voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Daarnaast gaat er speciale aandacht naar persoonlijke vrijetijdsvragen. Ze vinden het belangrijk dat personen met een beperking de regie van hun eigen (vrijetijds)leven in handen kunnen nemen. “Voor ons project kozen we om te werken met een mobiele caravan. Dit omdat deze makkelijk te verplaatsen is, de prijs lager is in vergelijking met andere mobiele middelen en het dit toch voldoende ontdekkingsmogelijkheden biedt. De opdrachtgever maakte een verwijzing naar het gebruik van een caravan.”

De mobiele snoezelruimte bestaat uit twee delen. Binnenin ligt de focus op het doezelen, zo worden prikkels van buitenaf uitgeschakeld. In de binnenruimte is er een onderscheid tussen een witte ruimte met een bed en een fluoruimte. Buiten vindt het snuffelen plaats. Dit is het experimenteren met en ontdekken van materiaal. Er zijn basismaterialen die standaard in de snoezelruimte aanwezig zijn, ongeacht het thema. “Daarnaast wordt er gewerkt met twee thema’s 'natuur en dieren' en de kleur 'blauw'. Met de materialen proberen we vier zintuigen te prikkelen. We kozen ervoor om vier zintuigen te stimuleren en geen vijf. Smaak prikkelen we niet, omwille van praktische redenen (allergieën, houdbaarheid voedsel,…).”

Deel dit via