Studenten VIVES Kortrijk maken folder rond partnergeweld in Kortrijk

Frank Devos
folder.png

ln 2017 kreeg Kortrijk 192 meldingen binnen van partnergeweld. Toch is dit thema nog steeds taboe. Het stedelijk preventieteam van Kortrijk wil dit doorbreken, in samenwerking met acht studenten van VIVES Kortrijk en partners die werken rond dit thema.

ln het kader van hun bachelorproef deden de studenten onderzoek naar intrafamiliaal geweld. Naast een literatuurstudie en het verzamelen van cijfergegevens bezochten de studenten organisaties binnen en buiten Kortrijk die werken rond deze problematiek, zowel preventief als curatief. Als eindproduct voor hun bachelorproef kozen ze voor een folder waarin slachtoffers van partnergeweld lezen waar ze terecht kunnen voor hulp.

Dit gebeurde in samenwerking met Stad Kortrijk, het Stedelijk Preventieteam Kortrijk, Politiezone VLAS en Justitiehuis Kortrijk. In het stadsmagazine van juli 2018 komt dit al aan bod. Het stadsbestuur wil bovendien op basis van de verzamelde cijfers en gegevens een verdere campagne uitwerken.

Deel dit via