Studenten VIVES Kortrijk genomineerd voor Bachelorprijs met scriptie over duurzaamheid in de kleuterklas

Frank Devos
kleuter02.png

Duurzame ontwikkeling is van zo'n groot belang dat je er niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Dat is het uitgangspunt van de bachelorproef van Margot Denys uit Heule en Sophie Catteuw uit Wervik van VIVES Kortrijk. De studenten kleuteronderwijs gingen met kleuters uit de derde kleuterklas werken rond duurzame ontwikkeling. Ze zijn een van de vijf genomineerden voor de Bachelorprijs 2018.

Ze focusten voor hun bachelorproef op de deeleconomie, als alternatief voor de wegwerp- en consumptiemaatschappij. Via de organisatie van een ruilbeurs wisten ze ook de ouders en de school te betrekken. Hun scriptie mondde uit in een handleiding voor scholen met mogelijke acties en hun aanpak.

Eén van de oorzaken is de overconsumptie in onze maatschappij. Door de steeds toenemende vraag van de consumenten moeten de producenten hierop steeds een antwoord bieden. Op deze manier ontstaat er overproductie. Dat heeft negatieve gevolgen voor de aarde zoals grote bergen afval, chemische stoffen in de lucht en watervervuiling door fabrieken, mensen, productie …

Via educatie voor duurzame ontwikkeling probeerden de studenten hier verandering in te brengen. Die doelen of principes voor duurzame ontwikkeling zijn systeemdenken, actiegerichtheid, nieuwe kennis, waardeontwikkeling en omgaan met emoties. Ze worden mogelijk gemaakt door vier pijlers, namelijk onderwijs, media, cultuur en wetenschap. Het onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen van kleins af aan in contact komen met duurzame ontwikkeling.

"Wij kozen daarom bewust voor een derde kleuterklas," aldus de studenten van de bachelor kleuteronderwijs. "De duurzame ontwikkeling is bevattelijk voor die leeftijdsgroep. Wij kozen het onderwerp ‘deeleconomie bij kleuters’ en het viel ons op dat dit onderwerp nog niet behandeld werd op de school waar wij onze bachelorproef uitvoerden. Daarom leek het ons ideaal om op deze school rond deeleconomie te werken. Zo organiseren we, samen met de kleuters, een ruilbeurs voor alle kleuters en hun ouders, maken we een weggeeftrap en een promofilmpje, spelen we een spel met de kleuters …"

"We proberen daarnaast de ouders te stimuleren om deel te nemen aan duurzame acties. Daarom organiseren we een ruilbeurs." Tijdens de ruilbeurs gingen de studenten met verschillende ouders in gesprek om te achterhalen wat de effecten van ons project zijn op hun aankoopgedrag. Als besluit van het project stelden ze een brochure op met daarin de resultaten van de enquête. Daarnaast vermeldden ze nog enkele tips om ons aankoopgedrag aan te passen. Op schoolniveau werkten ze een handleiding uit waarin mogelijke acties en hun aanpak worden uitgeschreven. Hiermee kunnen scholen aan de slag.

De uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs vindt plaats op 19 december 2018 in het Iers College in Leuven.

Deel dit via