Studenten verpleegkunde VIVES testen innovatieve bril uit om sneller te kunnen schakelen in wondzorg

Frank Devos
smartglass.png

Studenten verpleegkunde van VIVES Kortrijk testen binnen het simulatieonderwijs de Smart Glasses uit. Dit zijn brillen die een verpleegkundige kan opzetten om live beelden te maken van bv. een wonde die er slecht aan toe is. Deze beelden kunnen vervolgens via de bril worden doorgestuurd naar de verpleegkundig specialist (bv. wondzorgverpleegkundige) op afstand. Op die manier wordt cruciale tijd gewonnen.

“Dit project kadert in een proefproject van het Wit-Gele Kruis. Zij bekijken momenteel hoe ze de Smart Glasses kunnen implementeren in hun dagelijkse verpleegkundige praktijken. Wanneer een thuisverpleegkundige bijvoorbeeld opmerkt dat een wonde niet goed evolueert, moet hij of zij vandaag de behandelende arts of hoofdverpleegkundige contacteren. Die moet op zijn beurt een inschatting maken hoe de wondzorg verder zal verlopen. Op die manier gaat er echter kostbare tijd verloren. Deze Smart Glasses willen hiervoor een oplossing bieden”, aldus Christof Patyn, coördinator van het VIVES Simlab.

De thuisverpleegkundige zet de bril op en die beelden kunnen live worden doorgestuurd naar de verpleegkundig specialist van het Wit-Gele Kruis. Vervolgens kan die mee een inschatting maken van de wonde en communiceren met de thuisverpleegkundige vanop afstand. De verpleegkundig specialist kan instructies doorsturen naar de thuisverpleegkundige die dan kunnen afgelezen worden via een aanwezig klein schermpje in de rechterbovenhoek van de Smart Glasses.

Hij/zij kan bv. een foto sturen van welk verband er kan worden gebruikt, een inschatting maken van de wondgenezing, etc. “Dit is een interessante win-win situatie: de patiënt wordt uiterst snel opgevolgd en krijgt direct het juiste advies op maat. Tegelijkertijd is er een tijdswinst voor de verpleegkundig specialist aangezien deze vanop afstand de situatie mee kan opvolgen.”

De bachelorstudenten verpleegkunde van VIVES Kortrijk zullen deze Smart Glasses uittesten binnen het simulatieonderwijs. Zij zullen de rol opnemen van verpleegkundig specialist en coachen de graduaatstudenten van VIVES Waregem-Tielt. Die laatsten vertolken de rol van de thuisverpleegkundige die zogezegd ‘on site’ een wonde verzorgt. Op die manier gaan ze na of de Smart Glasses gebruiksvriendelijk zijn voor verpleegkundigen die voor het eerst in contact komen met dergelijke innovatieve technologie. Uit deze testfase kan vervolgens het Wit-Gele Kruis leren om de Smart Glasses efficiënt te implementeren bij hen in de praktijk. Daarnaast biedt deze implementatie binnen simulatieonderwijs de mogelijkheid om de voor- en nadelen van de Smart Glasses na te gaan. 

“Dit project kadert in het vak ondernemingszin en innovatie waarbij VIVES studenten laat kennismaken met innovatieve technologieën die kunnen worden ingeschakeld in de zorg. De integratie van dergelijke innovatie technologieën in simulatieonderwijs vormt een meerwaarde voor zowel de studenten als voor onze hogeschool en het Wit-Gele Kruis”, aldus Charlotte Dumon, docente verpleegkunde bij VIVES.

Deel dit via