Studenten verpleegkunde VIVES simuleren met vrijwillige zorgontvangers in AZ Damiaan Oostende

Frank Devos
Bachelor verpleegkunde

Een 90-tal studenten verpleegkunde van VIVES Campus Brugge zullen op dinsdag 14 november 2017 een leegstaande afdeling van AZ Damiaan in Oostende innemen. Daar zullen ze nu eens niet in schoolverband maar in een reële context de opgedane ervaring en kennis in de praktijk kunnen omzetten bij vrijwilligers.

Het gaat om studenten van de tweede opleidingsfase van de bacheloropleiding verpleegkunde. Ze zullen er dinsdag van ongeveer 9u tot 17u hun vaardigheden kunnen inoefenen bij zorgontvangers. Op die manier wordt een reële context gesimuleerd waarin de studenten hun kennis en vaardigheden in real life kunnen inoefenen. Het gaat niet om echte zorgontvangers, wel om studenten en andere vrijwilligers van diverse achtergrond en leeftijd. Daartoe behoren o.a. studenten van de opleiding orthopedagogie van VIVES campus Kortrijk.

Het initiatief is een voorbeeld van de nauwe samenwerking tussen de opleiding verpleegkunde van VIVES en het werkveld, in dit geval het AZ Damiaan in Oostende. Ze krijgen achtergrondinformatie over de zorgontvanger en kunnen op basis daarvan niet alleen hun klinische en verpleegtechnische vaardigheden maar ook relationele vaardigheden e.a. toetsen aan de praktijk.

De student gaat samen met de zorgontvanger in gesprek en ondersteunt hem om zelf mee te denken en te beslissen. Daarbij houdt de student rekening met de persoonlijke behoeften, mogelijkheden en grenzen. Ze leren ook rekening houden met de deontologische code en wetgeving. Een verpleegkundige is bij uitstek een teamspeler. Daarom is het belangrijk dat ze efficiënt kunnen rapporteren, organiseren en coördineren.

Bij deze simulatie-oefening leren studenten ook elkaar te ondersteunen, feedback te geven, anderen te inspireren en zich ook te laten ondersteunen. Een kritische geest is aanbevolen waarbij men zichzelf evalueert en bijstuurt. Ze leren bovendien creatieve en duurzame oplossingen bedenken bij de confrontatie met een probleem. Daartoe behoren ook het nemen van initiatief en leren omgaan met veranderingen.

Deel dit via