Studenten verpleegkunde VIVES nemen totaalzorg over van patiënten in ziekenhuis

Frank Devos
ziekenhuisteam.jpg

Zestien laatstejaarsstudenten verpleegkunde van VIVES campus Brugge nemen momenteel deel aan een leerwerkplaats in de afdeling geriatrie-revalidatie van het AZ St-Lucas Brugge. De leerwerkplaats is een authentieke en krachtige leeromgeving waarin de studenten de totaalzorg over een groep patiënten volledig overnemen onder de supervisie van mentoren.

De aanleiding om een leerwerkplaats op te starten is tweeledig. Enerzijds is er de vraag van het werkveld naar vlot inzetbare afgestudeerde verpleegkundigen, anderzijds stellen we vast dat niet altijd alle competenties volledig ingeoefend worden op stage. Voorbeelden zijn organiseren, delegeren, verantwoordelijkheid opnemen, administratie voeren, prioriteiten stellen, samenwerken, kritisch reflecteren, opname/ontslag/transfer, communicatie…

Het studententeam bestaat uit een hoofdverpleegkundige, twee adjunct-hoofdverpleegkundigen en dertien verpleegkundigen. De studenten doorlopen deze stage als sluitstuk van hun opleiding tot bachelor in de verpleegkunde. In een leerwerkplaats maken ze kennis met de totaliteit van de verpleegkundige opdracht. Waar de student in reguliere stages eerder gefractioneerd kennis maakt met de verpleegkundige taken, is men in de leerwerkplaats verantwoordelijk voor zijn eigen patiënten, alsook voor de continuïteit van de zorg.

De studenten staan zelf in voor de contacten met het interdisciplinair team. Daarnaast geven de studenten aan dat ze voor de eerste keer écht deel uitmaken van het verpleegkundig team, aangezien ze samenwerken met medestudenten (hun gelijken).

De studenten namen vrijwillig deel en moesten solliciteren. De kandidaat-hoofdverpleegkundigen werden via een sollicitatieprocedure geselecteerd. De mentoren (verpleegkundigen van AZ St-Lucas) nemen een coachende rol op in het begeleiden van de studenten doorheen dit project. Er is dagelijkse begeleiding van docenten op de afdeling.

Deel dit via