Studenten lerarenopleiding VIVES Kortrijk verrassen leerlingen Sint-Paulus Kortrijk met actie Saved by the Bell

Frank Devos
savedbell.png

Studenten onderwijs van VIVES Kortrijk namen op vrijdag 4 oktober 2019 deel aan de actie Saved by the Bell. Ze verrasten de leerlingen van de basisschool Sint-Paulus in Kortrijk met een muzisch moment aan het begin van de schooldag. Zo willen ze aandacht te vragen voor gelijke kansen in het onderwijs. 

“Met deze muzikale actie willen we alle leerkrachten ter wereld tonen dat hun werk van enorme waarde is. De Internationale Dag van de Leerkracht is daarvoor het ideale moment,” licht Steef Coorevits, VIVES-docent muzische vorming, toe. “Op hetzelfde moment willen we ook aandacht vragen voor alle leerkrachten die in moeilijke omstandigheden werken en toch elke dag het beste van zichzelf geven. Er zijn ook nog altijd heel wat kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs en ook voor hen lieten we de bel na het muzisch moment extra lang luiden. Zo laten we de wereld horen dat elk kind recht heeft op goed onderwijs.”

Concreet hebben de VIVES-studenten het themalied Ting Tingeling gezongen en de leerlingen eenvoudige bewegingen aangeleerd. Rond 8u20 ging de bel en werden de leerlingen dus gered door de bel. De leerkrachten werden in de bloemetjes gezet, ze kregen een warm applaus en de studenten en leerlingen zongen voor hen het lied. Om 8u40 was het actiemoment afgelopen.

Over de middag staat de Studentenraad met een standje rond Fair trade op VIVES Kortrijk, gecombineerd met Saved by the Bell. Er zijn ook postkaarten waarop studenten een boodschap/antwoord kunnen formuleren op de zin: ”Ik wil als leerkracht het verschil maken door …” De kaarten worden achteraf samengebracht in de kartonnen Saved by the Bell-stand en worden opgestuurd naar de leraar naar wie ze opkijken. Op die manier krijgen deze helden van de klas ook een verrassing in de bus.

Deel dit via