Studenten kleuter- en lager onderwijs VIVES Kortrijk geven taalzwakke en anderstalige nieuwkomers een taalbad tijdens de zomer

Frank Devos
studentenpark.jpg

In de module horizonverruimend verleggen de laatstejaarsstudenten kleuteronderwijs en lager onderwijs van VIVES Kortrijk hun eigen grenzen. Ze maken kennis met de bredere context van het onderwijs. In het project Taalballon zetten ze zich in om taalzwakke kinderen en anderstalige nieuwkomers een taalbad te geven. Studenten uit Oostrozebeke, Komen-Waasten, Kortrijk, Ieper, Harelbeke, Wetteren, Zwevegem en Veurne geven dit taalbad in Tielt, Oostende, Menen, Kortrijk en Harelbeke.

De zomer is ook voor hen een welgekomen vakantieperiode, maar betekent ook een lange periode zonder schooltaal. Een aantal gemeenten en organisaties biedt daarom in het midden of op het eind van die zomervakantie taalkampen aan. Op een speelse en creatieve manier krijgen kinderen zo de kans om hun kennis van het Nederlands te onderhouden en uit te breiden. 

Voor taalzwakke kinderen en anderstalige nieuwkomers is het Nederlands dat ze op school leren erg belangrijk voor hun taalontwikkeling. De zomer is ook voor hen een welgekomen vakantieperiode, maar betekent ook een lange periode zonder schooltaal. Een aantal gemeenten en organisaties biedt daarom in het midden of op het eind van die zomervakantie taalkampen aan. Op een speelse en creatieve manier krijgen kinderen zo de kans om hun kennis van het Nederlands te onderhouden en uit te breiden. 

Studenten geven taalzwakke kinderen en anderstalige nieuwkomers een taalbad geven en denken speelse talige activiteiten uit.

De Taalsprong, Tielt

De Taalsprong is een project in samenwerking met de stad Tielt, het Sociaal Huis en de Tieltse basisscholen om vooral anderstalige leerlingen spelenderwijs onder te dompelen in onze taal. Wij richten ons naar kinderen vanaf eind 2de kleuter tot en met eind 2de leerjaar met een andere thuistaal. Het vakantiekamp vindt plaats in de voorlaatste week van de grote vakantie van 19 tot en met 23 augustus.

Zomerschool Nederlands, Oostende

‘Nederlands leren is leuk’ – dit is de ervaring die we willen meegeven aan jonge nieuwkomers tijdens de zomerschool in Oostende. Via een aanbod van leuke en uitdagende activiteiten leren de kinderen op een speelse manier het alledaagse Nederlands. In de voormiddag werk je met een klein groepje kleuters (maximum 10 kindjes) in de klas. In de namiddag (maandag, dinsdag en donderdag) ga je mee als begeleider van jouw groepje naar allerlei socio-culturele activiteiten. De zomerschool vindt plaats van 22 juli tot en met 9 augustus in de school Petrus en Paulus campus Centrum - Ieperstraat 9 te Oostende (op wandelafstand van het station). De zomerschool is een project van de vzw Samen DiVers. 

Vakantiebabbels, Menen

Vakantiebabbels is een taalstimuleringsproject voor kinderen tijdens de vakantie. Op een speelse, niet-schoolse manier verhogen we de taalvaardigheid van kinderen tussen 5 jaar en 8 jaar. De hoofddoelstelling is via spel taal en interactie uit te lokken bij de kinderen zonder dat zij ervan bewust zijn met taal bezig te zijn. Vakantiebabbels vindt plaats van maandag 26 augustus tot en met vrijdag 30 augustus. We werken op 2 locaties in Menen. 

Zomerschool, Kortrijk

Twee maanden zomervakantie kan ervoor zorgen dat kinderen, die thuis geen Nederlands spreken, een terugval in taal oplopen tegen het begin van het schooljaar. Daarom organiseert stad Kortrijk van 19 augustus tot 28 augustus 'de zomerschool' voor kinderen die de overstap naar het lager onderwijs maken of reeds in het lager onderwijs les volgen. Het Nederlands wordt er geoefend door middel van taalstimulerende creatieve activiteiten. In de namiddag maken de kinderen en jongeren kennis met het Kortrijkse aanbod voor vrije tijd onder begeleiding van Ajko. 

Zomerbad, Harelbeke

Van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 23 augustus en van maandag 26 augustus tot en met vrijdag 30 augustus organiseert het Huis van Welzijn een ‘Zomerbad’. Dit is een zomerschool waar anderstalige kinderen een halve dag Nederlands oefenen op speelse wijze om hen voor te bereiden op de start van het nieuwe schooljaar. De andere helft van de dag kunnen zij zich uitleven in sport en spel waarin het oefenen van Nederlands ook nooit veraf is. 

Deel dit via