Studenten en docenten VIVES Kortrijk vragen aandacht voor een sociaal beleid

Frank Devos
vuur.png

Studenten en docenten van het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES Kortrijk hebben op donderdag 5 december 2019 het woord VUUR gevormd. Daarmee gingen ze in op de oproep om mee VUUR te maken voor een beleid dat het toekomstig werkveld waardeert en respecteert. Want het werk dat dagelijks wordt verzet in deze organisaties verWARMt onze samenleving.

“Jullie hebben de keuze gemaakt voor een opleiding in de brede welzijnssector, het sociaal agogisch werken met mensen, mensenwerk. Proficiat met en dank voor jullie keuze! Jullie zullen terecht komen in een beroep om trots op te zijn. Waar jullie ook zullen stage lopen en werken, waar jullie zullen elk kleine of grotere vuren aansteken voor een samenleving waar iedereen een plaats kan in krijgen en zich thuis kan voelen. Elk van jullie zal meewerken aan het versterken van mensen in een solidaire rechtvaardige maatschappij”, aldus het docentenkorps.

“De aangekondigde besparingen van de Vlaamse Regering snijden in jullie toekomstige werkveld. Een werkveld waar mensen met een beperking, mensen met psychische kwetsbaarheid, mensen in armoede… nu vaak moeten wachten op ondersteuning. Verschillende organisaties uit het middenveld moeten flink wat inleveren, terwijl net die organisaties het kloppend hart zijn van een warme samenleving en verbindend werken.”

“Ook op ondersteuning van vrijwillige inzet wordt bespaard. Vrijwillige inzet die werkt rond waardevolle zaken in onze samenleving: schone lucht, een toegankelijk openbaar vervoer, solidariteit met wie het moeilijk heeft ... Deze besparingen raken ons toekomstig werkveld en raken jullie als toekomstig sociaal-agogisch werkers.”

Deel dit via