Studenten en docenten verpleegkunde werken mee aan Europees project rond geestelijke gezondheidszorg

Frank Devos
strenco.png

Eerder deze maand trokken vijf studenten verpleegkunde van VIVES Kortrijk, Lore Awouters, Michiel Debacker, Zahra Carlier, Aislinn Bonte en Lotte Lavaert, samen met docenten Johan Mestdagh, John Callens en Tijs Maerten, naar Manchester om er deel te nemen aan Strenco.

Strenco is een drie-jaar-durend Erasmusproject waarin VIVES samenwerkt met verschillende internationale instellingen voor hoger onderwijs en dat inzet op het verbeteren van de samenwerking tussen studenten, het werkveld, onderzoekers en patiënten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Tijdens hun verblijf aan de Salford University in Manchester probeerden studenten en docenten van VIVES via verschillende groepsgesprekken te werken aan een aantal concrete outputs.

Een van de outputs was het kritisch bekijken van de kennisdriehoek tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. De bedoeling van dit model is een omgeving te creëren waarin cliënten, professionals en academici/studenten als evenwaardige partners kunnen worden gezien. Een tweede output is het creëren van een e-learningtool voor alle verschillende partijen waarin nieuwe manieren van leren worden benadrukt. 

Ten slotte wil Strenco een meetinstrument ontwikkelen om competenties te meten op het vlak van samenwerken in de geestelijke gezondheidszorg. Deze competenties moeten het multi-professioneel werken in de geestelijke gezondheidszorg en in een internationale context versterken. 

Voor de studenten verpleegkunde van VIVES bleek het verblijf een unieke ervaring. "De omgang tussen studenten en docenten uit de verschillende landen was open en sociaal," vertelt VIVES-docent Johan Mestdagh, "en door de groepsgesprekken en workshops beseffen onze studenten nu nog meer het belang van collaboratief werken in de zorgsector."

"Persoonlijk hebben we in Manchester allemaal veel geleerd over ons zelfbeeld en dankzij de veilige omgeving die er was om je eigen mening te kunnen delen, zijn we allemaal uit onze comfortzone gekomen," zo getuigt Michiel Debacker over de ervaring.

Deel dit via