Studenten educatieve bachelor lager onderwijs van VIVES ondersteunen leraren bij pre-teaching

Frank Devos
preteaching.png

In de periode na de paasvakantie lopen alle studenten van de educatieve bachelor lager onderwijs van VIVES normaal gezien stage in de basisscholen. In deze ongewone corona-tijd wil VIVES maximaal inzetten op het ondersteunen van leraren en leerlingen. Daarom zullen alle studenten samen met de leraren het online pre-teachen vorm geven.

De scholen blijven immers dicht tot ten vroegste 4 mei 2020 en daarmee is de aangekondigde pre-teaching al voor zeker twee weken een feit. VIVES biedt de lerarenopleiding lager onderwijs aan op de campussen Brugge, Kortrijk en Torhout.

In nauw overleg met de leraren van de stagescholen werken de VIVES-studenten instructiefilmpjes uit, maken ze aangepaste oefenmaterialen, begeleiden ze leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben… Het is immers logisch dat leraren nu vooral willen focussen op de eerder cognitieve vakken zoals wiskunde, Nederlands en Frans om alvast deze leerdoelen zo goed als mogelijk aan te pakken.

Omdat het studiegebied onderwijs van VIVES het belangrijk vindt om net in deze moeilijke periode ook de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van leerlingen aan te spreken, werken de studenten ook muzische activiteiten uit men thuis kan uitvoeren. Voorbeelden zijn het aanleren van een lied, bewegingsmomentjes en beeldende activiteiten. VIVES zal alle uitgewerkte materialen bundelen op een website waartoe alle stagescholen toegang hebben. 

Naast de ondersteuning bij de pre-teaching zet VIVES ook studenten in om kinderen in kwetsbare gezinnen extra te begeleiden. 

Deel dit via