Studenten ecotechnologie VIVES formuleren beleidsvoorstellen rond Kortrijk Klimaatstad

Frank Devos
ijzerkaai.png

Studenten ecotechnologie van Hogeschool VIVES campus Kortrijk voeren een opdracht uit rond Kortrijk Klimaatstad i.s.m. de Stad Kortrijk. De studenten stellen op vrijdag 18 december om 14u hun beleidsvoorstellen voor aan burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen Bert Herrewyn, dit in het stadhuis van Kortrijk. 

De opdracht kadert in het opleidingsonderdeel 'Milieutopics' in het tweede bachelorjaar van de bacheloropleiding ecotechnologie. In dit opleidingsonderdeel verruimen de studenten hun blik op het brede vakdomein van ecotechnologie. Dit thema handelt specifiek over klimaatadaptatie en steden van de toekomst, en dit binnen de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant. 

In dit opleidingsonderdeel krijgen de studenten na de theoretische situering telkens ook een opdracht. Deze opdrachten zijn heel praktijkgericht en actueel. Zo ook deze opdracht waarbij de studenten het project onder de loep nemen dat Stad Kortrijk zelf heeft opgezet rond Kortrijk Klimaatstad. Bert Herrrewyn, schepen van leefmilieu, jeugd, klimaat en Noord-Zuid voor Stad Kortrijk, gaf hierbij een gastcollege over het klimaatbeleid van Stad Kortrijk en over de verder praktische aanpak hiervan in het kader van het Burgemeestersconvenant.  

Vanuit VIVES kregen de studenten dan een opdracht, die 3 fasen doorliep. In een eerste fase formuleerde elke individuele student beleidsvoorstellen voor Stad Kortrijk. Concreet formuleerden ze voor elk van de 4 thema's die Kortrijk Klimaatstad vooruitschuift drie voorstellen (in totaal 12 voorstellen). Thema’s zijn energie, mobiliteit, bewust leven en groen/natuur.

De tweede fase omvatte een brainstormsessie met alle studenten samen waarbij ze hun voorstellen samenbrachten en aan elkaar aftoetsten, en waaruit eventueel nog nieuwe ideeën kwamen. Deze brainstormsessie gebeurde in aanwezigheid van Gerda Flo, duurzaamheidsambtenaar van Stad Kortrijk, die feedback kon geven vanuit de Stad. Doel van deze sessie was dat de studenten een gemeenschappelijk voorstel zouden genereren met beleidsvoorstellingen voor Stad Kortrijk. 

In een derde en laatste fase stellen de studenten hun beleidsvoorstellen voor aan Vincent Van Quickenborne en schepen Bert Herrewyn, dit op vrijdag 18 december om 14u in het stadhuis van Kortrijk. Naast de interessante opportuniteit voor onze studenten past fase 3 ook binnen de competenties die ze ontwikkelen tijdens de opleiding en dus binnen het beroepsprofiel van ecotechnologie. Beleid en communicatie zijn namelijk heel belangrijk. Studenten moeten immers in staat zijn om op een correcte, relevante manier, aangepast aan hun publiek, hun ideeën voor te stellen.

Deel dit via