Studente VIVES Kortrijk vindt antwoord voor leerlingen met specifieke behoeften bij Sioux-indianen

Frank Devos
dreamcatcher.png

Sinds de invoering van het M-decreet is inclusief onderwijs de eerste optie. Meer en meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften volgen les in het gewoon onderwijs. Lies Debaillie uit Menen, studente bachelor-na-bachelor (banaba) buitengewoon onderwijs aan VIVES Kortrijk, zocht voor haar praktijkonderzoek een manier om de sociaal-emotionele vaardigheden in een inclusieve klas te versterken. Een antwoord vond ze bij de wijsheden van de Sioux-indianen.

Binnen inclusief onderwijs draait het niet alleen rond les volgen in het gewoon onderwijs. Het gaat ook over het sociaal-emotionele aspect, over het erbij horen, zich verbonden voelen. Wanneer leerlingen zich niet goed voelen in de klasgroep heeft dit een negatieve invloed op hun leren en ontwikkeling. Het is dus belangrijk om een manier te zoeken waardoor iedere leerling het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort.

Lies Debaillie, studente aan VIVES Kortrijk, werkte een project uit rond The Circle of Courage. Deze cirkel bestaat uit vier belangrijke opvoedingswaarden: behulpzaamheid, verbondenheid, zelfstandigheid en meesterschap. Iedere waarde wordt met een kleur voorgesteld. 

De studente toverde zich om in de indiaan Vlijtig Liesje en liet de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar aan de hand van een spannend indianenverhaal kennismaken met de Cirkel van Moed. Gedurende verschillende activiteiten versterkten de leerlingen de vier waarden. Hierdoor verdienden ze veren in de passende kleuren. 

Het project werd afgesloten met een ceremonie waarin de veren werden uitgereikt. Alle kinderen gingen met prachtige hoofdtooien naar huis. Het verhaal gaat verder, nog vaak wordt er naar de Cirkel van Moed verwezen in de klas. 

Deel dit via