Steeds meer mannelijke studenten in de opleidingen verpleegkunde van VIVES

Frank Devos
verpleegkunde.jpg

Momenteel lopen elf laatstejaarsstudenten verpleegkunde van VIVES campus Kortrijk een stage in WZC de Korenbloem in Kortrijk. “Het speciale aan deze stage is dat we in de groep met zeven jongens staan en slechts vier meisjes. Het is geen geheim dat de opleiding verpleegkunde nog steeds bestaat uit 80% vrouwen”, aldus student Bert Reynders, "maar toch zien we dat steeds vaker meer en meer jongens de weg naar de opleiding vinden."

“Tijdens deze stage is het de bedoeling om met deze groep studenten een volledige dienst over te nemen van het vaste personeel. Het vaste personeel is in verminderde mate aanwezig, enkel voor observatie. Wij vullen gedurende twee weken de functie in van hoofdverpleegkundige, adjunct-hoofdverpleegkundige, ergotherapeut en verpleegkundigen.”

“De functies hoofdverpleegkundige en adjunct werden ingevuld op vrijwillige basis. De kandidaten dienden een sollicitatiegesprek te voeren met de directeur van het WZC. Nadat iedereen zijn functie was toegewezen begonnen het hoofd en de adjunct met het opmaken van werkplannen en uurroosters.”

“Dag per dag evalueren we samen de afgelopen dag en maken we werkpunten en aanpassingen aan de planning. De dag begint om 7u 's morgens met de ochtendzorg en eindigt om 21u. Deze volledige dag vullen we in met verschillende shiften. Ook is er iedere dag een persoon verantwoordelijk voor het begeleiden van ontbijt, middagmaal, avondmaal en dagelijkse activiteiten met de bewoners. Eerst was de mening van andere studenten en docenten verdeeld over het verloop van deze stage. Nu zit de stage al in week twee en zijn de evaluaties vol lof over de werking van onze groep.”

Deel dit via