Seminarie rond het nieuwe vennootschapsrecht in VIVES Brugge Xaverianenstraat

Frank Devos
koengeens.png

Op dinsdagavond 26 februari 2019 vond in de opleiding accountancy-fiscaliteit van VIVES Brugge Xaverianenstraat een seminarie plaats over het nieuwe vennootschapsrecht. Spreker was de heer Philippe Mulliez van Eubelius. Hij legde op een bevattelijke en gestructureerde manier uit welke de belangrijkste wijzigingen zijn die mogen verwacht worden. 

Minister van justitie Koen Geens heeft de laatste jaren niet stil gezeten. Eén van zijn grote ‘werven’ was het moderniseren van het vennootschapsrecht. Wat verandert er zoal? Teveel eigenlijk om op te noemen, maar toch het vermelden waard zijn de volgende zaken: het onderscheid tussen handels- en burgerlijke vennootschappen valt weg, de integratie van de verenigingen (VZW’s) in het Wetboek is een feit, er zullen minder vennootschapsvormen zijn, de bestuurdersaansprakelijkheid wijzigt, het meervoudig stemrecht wordt mogelijk, het startkapitaal in de BV verdwijnt, enz …

De nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 mei 2019. Bijgevolg moeten nieuwe vennootschappen in regel zijn met de nieuwe wetgeving vanaf 1 mei 2019. Voor bestaande vennootschappen is er een overgangsperiode tot en met 1 januari 2024. Wat op de avond zelf nog niet bekend was, was dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers twee dagen later de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht definitief zou goedkeuren. 

Deel dit via