Rondetafelgesprek met minister Hilde Crevits over pilootproject duaal leren in hoger onderwijs door VIVES en Voka West-Vlaanderen

Frank Devos
rondetafel.png

Het is intussen een gekend probleem, maar ook deze week haalde het de krantenkoppen: de bedrijfswereld vindt geen kandidaten meer voor de vele vacatures. Het onderwijs beter bij het beroepsleven doen aansluiten kan soelaas bieden, klonk het verder. Cijfers tonen aan dat de arbeidsmarktkrapte zich het sterkst manifesteert in West-Vlaanderen. Per vacature zijn er slechts 1,43 werkzoekenden beschikbaar.

In deze context brengt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits op maandag 4 juni 2018 om 9u een bezoek aan CNH Industrial in Zedelgem om te praten over duaal leren in het hoger onderwijs. VIVES en Voka West-Vlaanderen zijn daarvan de trekkers.

Tot op heden werd duaal leren enkel toegepast in het secundair onderwijs. Op initiatief van Voka - Kamer van koophandel West-Vlaanderen - en Hogeschool VIVES werd het concept van duaal leren ook als pilot uitgerold in het hoger onderwijs. CNH Industrial is hier één van de pioniers. Nu deze pilotfase is afgerond, wordt er samen met de minister gekeken naar de mogelijkheden om duaal leren ook in het hoger onderwijs verder uit te rollen. 

Stagiairs hoger onderwijs getuigen over hun ervaring en nemen u mee doorheen de werkplaatsen. Daarnaast krijgen de aanwezige bedrijven TE Connectivity, CNH Industrial, Dupont, Daikin Europe en Advionics en Hogeschool VIVES de kans om hun visie en vragen te delen met minister Crevits tijdens een rondetafelgesprek. 

Duaal leren aan VIVES

Vanuit VIVES wordt duaal leren zeker aangemoedigd. Zo is in het onderwijsbeleidsplan terug te vinden: "VIVES is een hogeschool waar werkveld en maatschappij integraal deel uitmaken van de leeromgeving". VIVES wil zeker een goed onderbouwde visie op werkplekleren en duaal leren verder helpen uitrollen, temeer omdat werkplekleren ook een essentieel onderdeel van de graduaatsopleidingen die in 2019 inkantelen. 

Daarnaast is er de vaststelling dat steedsmeer werkgevers een diploma niet meer zien als een valide maat voor kennis en competenties. Dit is een uitdaging voor het hoger onderwijs en bovendien een belangrijk onderdeel van de hervormingsagenda van de EU voor het hoger onderwijs (HE) om te voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt, met de nadruk op relevante vaardigheden, kwalificaties en de inzetbaarheid van afgestudeerden.

Een probleem is het ontbreken van een sterke samenwerking, begrip en interactie tussen instellingen en bedrijven. Volgens de statistieken is de jeugdwerkloosheid lager in landen waar duale opleidingen een groter deel van het onderwijssysteem uitmaken. Alhoewel deze op werk gebaseerde en op geïntegreerde leermethoden duidelijk een voordeel bieden, zijn ze nog steeds geen wijdverspreide praktijk in Europa.

De arbeidssituatie als leeromgeving biedt kansen voor een krachtig leerproces op de werkplek: belang van authentiek leren voor het bereiken van de competenties. Het leerrendement van leren in de praktijk is hoger dan bij formeel leren. Bovendien verhoogt de motivatie bij studenten bij contact met de reële arbeidsmarktsituaties. Studenten krijgen zo snel zicht op hoe hun talenten matchen met de verwachtingen van het toekomstig werkveld (betere oriëntatie).

Deel dit via