Opleiding luchtvaart van VIVES is stichtend lid van ATAERA-netwerk

Frank Devos
ATAERA.png

Elf luchtvaartprogramma's, waaronder de bachelor in de luchtvaart van VIVES campus Oostende, werken voortaan nauw samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en partnerschappen met de luchtvaartindustrie. Daartoe werd een nieuw network opgestart: Air Transport and Aeronautics Education and Research Association, of kortweg ATAERA. De campus Oostende biedt een voor Vlaanderen unieke bacheloropleiding aan in de luchtvaart, met afstudeerrichtingen aspirant-lijnpiloot en luchtvaarttechnologie.

Deze samenwerking heeft geleid tot een krachtig netwerk van gelijkgestemde luchtvaartuniversiteiten en -hogescholen, die belangrijke partners vormen op het gebied van luchtvaart en luchtvervoer. ATAERA is officieel van start gegaan met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) door alle elf instellingen. Voor de Hogeschool VIVES ondertekende algemeen directeur Joris Hindryckx de overeenkomst.

Kennispartners voor de luchtvaartindustrie

Vandaag is de luchtvaartindustrie internationaal georiënteerd en georganiseerd, waardoor het onmogelijk is voor een individuele onderwijsinstelling om alle ontwikkelingen in lucht- en luchtvervoer te dekken. De krachten bundelen met soortgelijke instellingen is noodzakelijk om kennispartnerschappen te behouden met de luchtvaartindustrie en goed opgeleide jonge professionals af te leveren aan de industrie.

Dit nieuwe ATAERA-netwerk doet dit met een uniek programma dat intens de focus legt op luchtvaartgeoriënteerde curricula. De VIVES-opleiding luchtvaart zal vanuit het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum, gevestigd op de internationale luchthaven Oostende-Brugge, het contactpunt zijn voor de Vlaamse bijdrage tot ATAERA.

De krachten bundelen voor de internationale impact

Het getekende ATAERA-memorandum bundelt deelnemende universiteiten en hogescholen uit Vlaanderen, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Mexico, Portugal, Slowakije, de Verenigde Staten, Zwitserland en Nederland. Dit internationale netwerk biedt kansen voor studenten en docenten om hun eigen internationale ervaring te vergroten. Dit zal op zijn beurt de studenten helpen om een internationale carrière voor te bereiden, met ervaring en opleiding in een wereldwijde werkomgeving.

Mogelijkheden voor internationale samenwerking

Elke deelnemende universiteit brengt zijn eigen expertise in het ATAERA-netwerk in om zo nieuwe kansen voor internationale samenwerking te creëren. Hogeschool VIVES draagt met kennis en expertise in de domeinen van vliegtuigonderhoud en onbemande luchtvaart bij tot het succes van het ATAERA-netwerk.  Docenten en studenten zullen nu in staat zijn om hun verschillende krachten te bundelen om gezamenlijke educatieve programma's te volgen. Dit alles met een focus op innovatieve toepassingen, evenals het ontwikkelen van gezamenlijke onderzoeksprojecten. Uitwisselingsprogramma's tussen de deelnemende programma's zullen zorgen voor extra training voor zowel medewerkers en studenten. En er zal gezamenlijk worden gewerkt aan het binnenhalen van internationale fondsen ten behoeve van onderzoek en het aangaan van partnerships met de luchtvaartindustrie. Het gaat hier niet alleen om samenwerkingsverbanden met vliegtuigbouwers, maar bijvoorbeeld ook met luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleidingsorganisaties en vliegtuigonderhoudsmaatschappijen.

VIVES telt momenteel zo'n 150 studenten die van over heel Vlaanderen en daarbuiten naar Oostende in het VLOC (Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum) luchtvaart komen studeren. Deze professionele bachelor, met afstudeerrichtingen luchtvaarttechnologie en aspirant-lijnpiloot, is uniek in Vlaanderen.

Deel dit via