Onderzoekers VIVES zetten technologie in om langer zelfstandig thuis te wonen

Frank Devos
weekouderen.png

Van maandag 16 november tot en met zondag 22 november 2020 is het Week van de Ouderen. De vergrijzing van de bevolking is één van de grootste uitdagingen in Europa. 99% van de bevolking wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De voornaamste redenen hiervoor zijn het thuis- en buurtgevoel alsook de autonomie en zelfregie die hieraan verbonden zijn.

Ze willen zelf bepalen wat ze eten, wanneer ze eten, waar en met wie ze naartoe gaan, wie er op bezoek komt, etc. Om de oudere populatie in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, testen de onderzoekers van het expertisecentrum zorginnovatie van VIVES verschillende technologieën uit die op een laagdrempelige en niet-stigmatiserende manier een duwtje in de rug kunnen geven.

Dit kadert in het Europese onderzoeksproject Age’IN dat als doel heeft de levenskwaliteit van de ouder wordende populatie te verbeteren zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Onderzoekster Aline Ollevier van het VIVES expertisecentrum zorginnovatie legt uit: “We laten de doelgroep kennismaken met allerlei digitale hulpmiddelen die hen helpen om gezond en fit te verouderen. De keuze voor deze hulpmiddelen is gebaseerd op een grondige selectieprocedure waarbij we hulpmiddelen hebben geselecteerd die een wetenschappelijk onderbouwd effect hebben en tevens op de markt voor particulieren beschikbaar zijn. Bovendien is het heel belangrijk dat deze laagdrempelig zijn en in het Nederlands beschikbaar.”

“Dit kan gaan om allerlei zaken, bv. om hen te stimuleren om meer te bewegen, meer te drinken, robotica om hen gezelschap te houden, tools voor verlichting, verluchting, veiligheid, etc. Het gaat om allemaal mobiele technologieën die geen infrastructurele ingrepen vergen. Enkele concrete voorbeelden zijn bv. een automatische deuropener die iemand in staat stelt om de deur te openen voor familie, mantelzorger, etc. zonder zelf naar de deur te gaan. Andere voorbeelden zijn een slimme drinkfles, een slaaprobot, een robothond en -kat enz.”

“Dit is bovendien gekoppeld aan verschillende bachelorproeven van studenten ergotherapie van VIVES Brugge Xaverianenestraat. Een voorbeeld zijn de robotkat en -hond, zij worden momenteel ingeschakeld in een woonzorgcentrum om te verkennen wat de meerwaarde is in kader van eenzaamheid. Een ander voorbeeld is de sensibiliseringscampagne om via toneel en humor met 55+ers de meest belangrijkste aandachtspunten aan te kaarten in het gezond verouderen.”

Hoe pakken de onderzoekers dit nu aan om 55+’ers op de hoogte te brengen van dit aanbod én hen gemotiveerd te krijgen om deze hulpmiddelen te gebruiken? Allereerst stelden de onderzoekers een ‘mobile technology testbox’ samen. Hierbij krijgen verschillende VIVES-docenten en -studenten ergotherapie een box toegestuurd met een instructiefiche i.v.m. hoe de technologie te gebruiken. Iedereen gaat dan op zijn beurt met de tool aan de slag en maakt korte instructiefilmpjes, bv. hoe installeer je de tool, hoe kan je het efficiënt gebruiken, etc.

“De bedoeling hiervan is om 55+’ers bewust te maken van wat er bestaat, hoe laagdrempelig het is om het te gebruiken om ze op die manier te stimuleren om dit aan te schaffen en zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.”, aldus Tineke Verkest, mede-onderzoekster van het Age'IN-project. Binnenkort worden deze dozen ook op de stoep gezet van thuiswonende 55+ers om een grondige test te ondergaan. Wanneer later iemand interesse heeft om meer te weten over een dergelijke technologie en/of iets wil aanschaffen zal hij/zij de instructies en ervaringen kunnen zien van leeftijdsgenoten.

Age-In is een Europees Interreg project waarbij volgende instellingen samenwerken: Hogeschool VIVES, Mintus Brugge, Stad Brugge, OCMW Brugge, alsook verschillende partners uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Deel dit via