Onderzoek van VIVES wijst uit: helft van 10- tot 14-jarigen heeft psychosomatische klachten door stress op school en thuis

Frank Devos
ongelukkig.jpg

De helft van de 10- tot 14-jarigen heeft last van psychosomatische klachten gerelateerd aan stress op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek rond het welbevinden op school door het studiegebied onderwijs van VIVES Kortrijk. De resultaten worden op woensdag 8 mei 2019 voorgesteld op een interactieve studiedag op de campus.

In het onderzoek werd nagegaan in welke mate het welbevinden van kinderen op school verband houdt met diverse factoren zoals psychisch welzijn en psychosomatische klachten, of lichamelijke klachten met een psychische oorsprong zoals duizelig zijn, buikpijn hebben, hartkloppingen ervaren, enz. Hiervoor werd aan 716 kinderen van 10 tot 14 jaar en hun ouders gevraagd een pen-en-papier vragenlijst in te vullen.

Daaruit blijkt dat 49,1% van de kinderen en jongeren uit de bevraagde groep gemiddeld 3 of meer psychosomatische klachten vertonen in de twee weken voorafgegaan aan de bevraging. Deze klachten blijken samen te hangen met de stress die kinderen ervaren op school en thuis.

Resultaten suggereren dat het participeren aan buitenschoolse activiteiten gunstig is voor het welbevinden van het kind maar dat er meer psychosomatische klachten zijn wanneer ouders aangeven meer tijd voor hun kind te willen hebben. Verder tonen de resultaten aan dat het welbevinden samenhangt met de psychische gezondheid van het kind.

Zowel het welbevinden als het psychisch welzijn scoren over het algemeen goed, met uitzondering van concentratieproblemen. Ook het zelfbeeld ten aanzien van schoolse taken is lager dan verwacht. Dit punt verdient aandacht omdat een lage zelfinschatting vaak leidt tot onder andere motivatieverlies en vermijdingsgedrag bij het kind of de adolescent. Het welbevinden hangt verder samen met de resultaten die het kind behaalt op school en de relatie die het kind heeft met de leerkracht.

Op woensdagvoormiddag 8 mei 2019 vanaf 9u15 organiseert het studiegebied onderwijs van VIVES Kortrijk een interactieve studiedag waarop de resultaten via een panelgesprek worden voorgesteld aan alle eerstejaarsstudenten van de educatieve bachelors kleuteronderwijs en lager onderwijs. Ook actrice en schrijfster Leen Dendievel uit Kooigem zal aanwezig zijn.

 

Deel dit via