Onderzoek van VIVES toont aan dat voorbereide bedrijfsbezoeken meisjes warm maken voor STEM

Frank Devos
stem

Recent werd een grootschalig attitudeonderzoek afgerond door het expertisecentrum onderwijsinnovatie van VIVES. Daarbij werd het effect onderzocht van een bedrijfsbezoek op de attitudes van kinderen t.o.v. technologie bij 1116 leerlingen (11-12 jaar) uit 51 scholen. Het onderzoek toont aan dat kinderen een realistischer én positiever beeld krijgen t.o.v. technologie wanneer ze op bedrijfsbezoek gaan en wanneer dit ook degelijk voorbereid wordt in de klas.

De meest opmerkelijke vaststelling is het effect bij de meisjes: hun interesse neemt toe, evenals hun ambitie voor een carrière in technologie. Dit is echter slechts het geval indien het bedrijfsbezoek ook effectief voorbereid wordt in de klas. Gebeurt dit niet, dan nemen hun interesse en ambitie zelfs af.

STEM staat voor Science, Technology, Engeneering en Mathematics. Jongeren zien vaak niet direct het verband tussen wiskunde, wetenschap en technologie enerzijds en het oplossen van uitdagingen in de reële wereld anderzijds. Dit leidt tot motivatieverlies en een vermindering van het zelfvertrouwen voor deze leergebieden, en dit terwijl maatschappelijk de vraag leeft naar een doorstroom van kinderen en jongeren naar STEM-opleidingen. Binnen een bedrijf komen die verschillende STEM-disciplines heel vaak samen aan bod. Is een bedrijfsbezoek dan een ideale manier om kinderen van jongsaf te motiveren voor STEM?

Het onderzoek vond plaats binnen de actie ‘Rotary & toekomst – Wetenschap & techniek’ waarbij klassen van het vijfde leerjaar op bedrijfsbezoek gaan in de buurt. De logistieke ondersteuning gebeurt door de regionale Rotary organisaties en het EC Onderwijsinnovatie van Hogeschool VIVES staat in voor de didactische ondersteuning van de scholen en bedrijven via een digitaal platform (www.stemmigebedrijvigheid.be). Dit samenwerkingsverband startte 11 jaar geleden in Tielt vanuit de lokale Rotary club, en loopt nu ook in andere regio’s zoals Waregem, Oostrozebeke-Mandeldal, Aalter en Deinze.

In het samenwerkingsverband gebruiken leerkrachten dus de context van het bedrijf om STEM-activiteiten uit te rollen in de klas ter voorbereiding van het bedrijfsbezoek. De focus ligt hierbij op het stimuleren van 21ste-eeuwse competenties en het leren kennen van diverse STEM-beroepen. Het bedrijfsbezoek maakt op die manier deel uit van een langer STEM-traject in de klas, wat een positief effect heeft op de attitude van kinderen t.o.v. technologie, en dit vooral bij meisjes!

Op 29 mei 2017 wordt het attitudeonderzoek en het didactisch pakket, STEMmige bedrijvigheid, voorgesteld op het netwerkevent 11 jaar ‘Rotary & toekomst – Wetenschap & techniek’. Dit event start om 18.30u in het VTI Deinze.

Deel dit via