Onderwijs op afstand van VIVES biedt met rechtspraktijk een nieuwe, 27e afstudeerrichting aan

Frank Devos
recht.jpg

Hogeschool VIVES was met 26 afstudeerrichtingen al marktleider in Vlaanderen op het vlak van onderwijs op afstand voor bacheloropleidingen. Daaraan voegt VIVES vanaf september 2015 nog een 27ste richting toe, met name rechtspraktijk.

16 jaar geleden startte de hogeschool als eerste in Vlaanderen een lerarenopleiding lager onderwijs via afstandsonderwijs. Anderhalf decennium later volgen ruim 2000 studenten uit heel Vlaanderen aan Hogeschool VIVES één van de 26 afstudeerrichtingen via onderwijs op afstand. Waaraan dus vanaf september met rechtspraktijk nog een 27ste richting wordt toegevoegd. Daarmee is de hogeschool uniek én koploper in Vlaanderen. Om de groei verder te bestendigen investeert de hogeschool verder door o.a. op de campus Kortrijk een nieuw zenuwcentrum te realiseren, met o.a. een nieuw concept voor het examencentrum.

Afstandsonderwijs is een perfect alternatief voor wie aan een nieuwe uitdaging toe is, maar niet in de mogelijkheid verkeert om dagelijks op de campus aanwezig te zijn. Dat is precies de troef van afstandsonderwijs: de combinatie werk, gezin en studie mogelijk maken. Voor velen is het de ideale manier om - soms op latere leeftijd - hun droom waar te maken zoals het behalen van een diploma hoger onderwijs of een carrièreswitch. En vaak gebeurt dit in combinatie met werk en gezin. Dat is eveneens het geval voor mensen die in het buitenland wonen en bij VIVES een opleiding willen volgen. Of voor studenten die zich niet thuis voelen in het dagonderwijs.

VIVES heeft daartoe een flexibel systeem uitgewerkt, met zelfstudie en - voor een aantal opleidingen - een beperkt aantal contacturen. Om het studeren op afstand zo flexibel mogelijk te maken investeert VIVES ook in een nieuw examencentrum met een ruime keuze van examenmomenten, ook ’s avonds en op zaterdag. VIVES werkt verder ook aan examens op afstand.

Wie een opleiding via afstandsonderwijs tot een goed einde brengt, heeft een volwaardig bachelordiploma in handen. Het grote verschil is dat de cursussen zijn aangepast aan de behoeften van de student die afstandsonderwijs volgt. De richtlijnen die in de les worden gegeven, staan aangeduid in de cursus. Op die manier kan de student hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Verder wordt ook veel belang gehecht aan een duidelijke opleidingsstructuur. Dat betekent onder meer een duidelijke communicatie tussen docent en student. De student weet wat van hem of haar wordt verwacht. Dat veronderstelt uiteraard een aantal afspraken, maar alles is bespreekbaar om de studeerbaarheid zo optimaal mogelijk te realiseren, en dus ondersteuning te bieden om te slagen en een diploma te halen.

Aangezien de digitale revolutie in de beginfase nog niet helemaal was doorgebroken, is de toenmalige aanpak doorheen de jaren sterk geëvolueerd naar het digitale onderwijsconcept dat nu wordt gehanteerd. Daarom besteedt VIVES veel aandacht aan het uitwerken van kwaliteitsvol digitaal studiemateriaal en digitale begeleiding. Dat betekent dat naast het op een digitale wijze ter beschikking stellen van het cursusmateriaal, er keuze is uit veel examenmomenten, de student in hoge mate zelf z’n studietempo kan bepalen … Daarnaast kunnen eerder verworven kennis en competenties (EVK-EVC) in aanmerking worden genomen om vrijstellingen toe te kennen. Iedere student krijgt m.a.w. dus een aangepaste aanpak.

Deel dit via