Nieuw zorgethisch lab sTimul in VIVES Roeselare stelt boek Zorgethiek in de praktijk voor

Frank Devos
senioren.png

Ziek zijn of ouder worden is verwarrend. Mensen verliezen de vertrouwde grond onder de voeten en ervaren angst voor wat de toekomst zal brengen of voor het verliezen van hun waardigheid. Zeker dan wil iemand zich beschermd voelen, beluisterd en geholpen.

Het boek Zorgethiek in praktijk wil met deze gedachte de lezer aanzetten tot het stilstaan en reflecteren over de relatie tussen zichzelf en de zorgontvanger. Het boek wordt voorgesteld op vrijdag 14 december 2018 om 16u in Aula B1.2 van VIVES Roeselare. 

Dat een verpleegkundige ethisch correct handelt lijkt vanzelfsprekend. Zorgethisch omgaan is echter geen zo’n evident onderwerp en complex om in de praktijk uit te voeren. Zorg verlenen is bovenal mensenwerk, je leert het met vallen en opstaan. De publicatie Zorgethiek in praktijk reikt een basis aan tot het bouwen van goede relaties tussen zorgverleners en zorgontvangers, waarbij die laatsten echt ervaren dat hun welzijn ertoe doet.

Studenten gezondheidszorg van VIVES zullen de theorie ervaren in het gloednieuwe VIVES zorgethisch lab sTimul van VIVES Roeselare. VIVES kiest voor de relationele benadering van zorgethiek binnen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.In het zorgethisch lab worden studenten en zorgverleners ondergedompeld in de context van de zorgontvanger. Zo kunnen ze ervaren hoe het voelt om in hun schoenen te staan en reflecteren over hoe ze hiermee rekening kunnen houden tijdens het verlenen van zorg. Daarnaast wordt er gewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten over zorg en ethiek.

Met de blijvende ontwikkelingen in de gezondheids- en welzijnszorg is het van groeiend belang dat de medische en paramedische opleidingen zoals verpleegkunde, vroedkunde, logopedie, audiologie en ergotherapie constant innoveren. Op die manier levert VIVES adequaat geschoold personeel met de juiste attitudes af aan het werkveld. Zorgethiek speelt hierin dan ook een grote rol en blijft belangrijk voor VIVES. Het boek en het zorgethisch lab zullen de studenten dan ook verder helpen om de juiste keuzes te maken in de steeds complexer wordende wereld met zorgethiek als kompas.

Deel dit via