Nieuw postgraduaat palliatieve zorg aan VIVES campus Roeselare

Frank Devos
palliatief.jpg

VIVES start in september 2017 met een nieuw postgraduaat referent in de palliatieve zorg. De opleiding is uniek voor West-Vlaanderen omdat de vier netwerken palliatieve erbij zijn betrokken. Het gaat om het Heidehuis en de Netwerken palliatieve zorg Westhoek-Oostende, Zuid-West-Vlaanderen en De Mantel. Deze 4 netwerken staan in voor de coördinatie van de palliatieve zorg in West-Vlaanderen.

De netwerken en VIVES hebben het voorbije jaar verschillende malen overlegd om een kwalitatief programma samen te stellen dat voldoet aan de kwaliteitseisen die VIVES stelt én aan de behoeften vanuit het werkveld. De opleiding sluit aan bij de basisopleiding palliatieve zorg en is een verdere uitdieping van specifieke aspecten van palliatieve zorg.

Naast het aanreiken van inzichten en kaders, wordt er vooral ervaringsgericht gewerkt om te groeien in deskundigheid in het bewogen omgaan met palliatieve bewoners en families. Dit vraagt de bereidheid om stil te staan bij eigen omgaan met emoties, verlies, dood en rouw, en vanuit de eigen levenservaring te willen groeien tot grotere beschikbaarheid en meer relatiegerichte zorg. Essentieel voor deze opleiding is de sfeer van veiligheid, respect en betrokkenheid.

Het postgraduaat referent in de palliatieve zorg omvat 18 lessen op dinsdag (één op maandag) van 9u tot 16u30 tussen september 2017 en juni 2018. De opleiding telt 20 studiepunten en richt zich tot medewerkers werkzaam in woonzorgcentra en diensten voor thuiszorg die de basisopleiding palliatieve zorg gevolgd hebben en die de functie van palliatief referent invullen of deel uitmaken van het palliatief support team. De lesgevers zijn experten, verbonden aan de netwerken palliatieve zorg.

Deel dit via