Ministers Crevits en Weyts openen nieuwe academiejaar VIVES

Frank Devos
kasteel.png

Hogeschool VIVES opent vandaag het nieuwe academiejaar in Kasteel ’t Hooghe in Kortrijk. Dit gebeurt in aanwezigheid van de Vlaamse viceminister-presidenten Hilde Crevits en Ben Weyts. De opening is via livestream te volgen thuis of in de aula’s van de campussen Brugge, Kortrijk, Roeselare en Torhout.

Over het algemeen blijkt er dit academiejaar meer interesse te zijn voor opleidingen op afstand. VIVES is met voorsprong marktleider in Vlaanderen met 2500 studenten in 36 bachelor-afstudeerrichtingen. Het grootste deel van die afstandsstudenten zijn mensen die studeren combineren met werk en/of gezin. Deze groep zij-instromers wil zich nu wegens de moeilijke economische tijden heroriënteren, heeft ontslag gekregen en/of wil meer toekomstkansen.

Studiegebied sociaal-agogisch werk (Kortrijk)

In het studiegebied sociaal-agogisch werk nemen de inschrijvingen voor afstandsonderwijs toe met meer dan 50%: toegepaste psychologie +75 % en sociaal werk een verdubbeling. In dagonderwijs stijgt toegepaste psychologie met een derde. Uit de cijfers blijkt dat het thema van het psychosociaal welbevinden blijft raken en jongeren interesse hebben voor wat er in de samenleving leeft.

Studiegebied onderwijs (Kortrijk, Torhout, Brugge)

De inschrijvingen voor kleuteronderwijs stijgen met 10%, lager en secundair onderwijs met 15%. De stijgende trend die vorig jaar is ingezet zet zich door. De brede ervaring van het belang van onderwijs in het algemeen en goede leraren in het bijzonder voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, alsook voor het goed functioneren en de toekomst van de maatschappij tijdens de voorbije coronaperiode bij zowel ouders als kinderen en jongeren, is hieraan vermoedelijk niet vreemd.

De vrijwillige inzet van vele van onze studenten ter ondersteuning van de scholen tijdens corona is een voorbeeld van het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit appel spreekt de nieuwe generatie jongeren aan. 

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (Kortrijk en Brugge)

Campus Kortrijk telt een sterke stijging in afstandsonderwijs, vooral in Office Management, accountancy-fiscaliteit, logistiek management en in marketing. In het dagonderwijs is er vooral een stijging in accountancy-fiscaliteit en marketing. Opvallend: eventmanagement blijft status quo, waaruit me kan afleiden dat jongeren deze coronaperiode van tijdelijke aard achten.

Ook campus Brugge telt een toename van inschrijvingen in afstandsonderwijs met rechtspraktijk en sportmanagement. In het dagonderwijs is er vooral een toename merkbaar in accountancy-fiscaliteit. Toerisme en recreatiemanagement kent een daling maar hotelmanagement houdt stand.

Studiegebied biotechniek (Roeselare)

De opleiding agro- en biotechnologie neemt toe met 30%. Grootste stijger is dierenzorg, en dit voor het tweede jaar op rij. De maatschappelijke evolutie speelt deze opleiding in de kaart: korte keten, voedingsproductie in eigen streek, biotechnologie, ontwikkeling van nieuwe gewassen, dierenrechten, duurzame landbouw, bodemkwaliteit, waterbeheersing ...

Studiegebied gezondheidszorg

Verpleegkunde (Kortrijk, Roeselare, Brugge) en vroedkunde (Kortrijk, Brugge): verpleegkunde neemt toe met 15% en vroedkunde met 10%. De zorgsector kwam ook vaak in het nieuws. Het imago van zwaarder werk schrikt jongeren dus niet af. Werkzekerheid zal hier ook wel zijn rol spelen. De opleiding blijft aantrekkelijk voor 18-jarigen maar we constateren dat het aandeel studenten dat zich wil omscholen tot verpleegkundige opmerkelijk hoger is dan de voorbije jaren, dus ook via afstandsonderwijs.

Alle paramedische beroepen logopedie en audiologie, ergotherapie en voedings- en dieetkunde (allen Brugge) tellen samen een stijging met 30%. Met daarbinnen als grootste stijger de bachelor voedings- en dieetkunde, zowel in dagonderwijs als in afstandsonderwijs.

Studiegebied industriële wetenschappen & technologie (Kortrijk, Brugge en Oostende)

In de technologie-opleidingen zien we stijgende trends in elektronica-ICT en zorgtechnologie. Ongetwijfeld zien we hier al de impact van de toenemende digitalisering en de corona-periode.

Ook opleidingen in het domein van mobiliteit groeien zoals luchtvaart en drones, autotechnologie en voertuigtechnieken. Daarnaast zitten ook opleidingen op vlak van de maatschappelijke trend van energietransitie in de lift, bijv. de bachelor energietechnologie en de graduaatsopleiding HVAC-systemen.

Deel dit via