Minister Kris Peeters bezoekt de Techniekacademie in Oostkamp

Frank Devos
stem

Vice-Eerste Minister Kris Peeters bezoekt op vrijdag 4 mei 2018 de Techniekacademie in Middenschool Sint-Pieter in Oostkamp. De Techniekacademie, een initiatief van VIVES, bereikt momenteel 2.500 kinderen in 73 steden en gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen. Opzet is 10- tot 12-jarigen in contact te brengen met techniek en technologie.

VIVES startte het initiatief in 2013 op in samenwerking met een aantal steden en gemeenten. Opzet is kinderen warm te maken voor techniek en technologie om op die manier later te kiezen voor een opleiding in die richting. Ze maken in twaalf woensdagnamiddagen leuke technische projecten onder begeleiding van techniekmentoren. 

Enquêtes wijzen uit dat het tevredenheidspercentage maar liefst 98,5 procent bedraagt. Een bachelorproef van VIVES-studentes heeft bovendien aangetoond dat kinderen die deelnemen aan de Techniekacademie na deelname meer ambitie te hebben voor een technische job. Ze denken ook veel minder dat techniek enkel voor jongens is.  

De periode januari-mei is net afgesloten en overal zijn er deze week diploma-uitreikingen en recepties in een organisatie van de steden en gemeenten. Ook in Oostkamp is er een diploma-uitreiking en Minister Peeters hield eraan om daarop aanwezig te zijn en zo de Techniekacademie te leren kennen.

STEM

De Vlaamse overheid stippelde het STEM-actieplan uit, dat loopt tot 2020. Dit staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen, vandaar een plan om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren.

“In het kader van dit actieplan wordt de oprichting aanbevolen van STEM-academies. West-Vlaanderen is hierbij trekker en telt nu dus Techniekacademies in alle West-Vlaamse en ook al Oost-Vlaamse steden en gemeenten”, aldus Rik Hostyn van Hogeschool VIVES, bezieler van het project. “In totaal konden dit jaar 2.500 jongeren, telkens per 20 leerlingen, 12 sessies techniek kunnen beleven. Dat gebeurt in hun vrije tijd, op woensdagnamiddag. Opzet is niet de jongeren te overladen met kennis, maar wel om hen op een praktische en speelse manier in contact te brengen met techniek en technologie.”

Naast de Hogeschool VIVES en de betrokken gemeenten worden de Techniekacademies financieel ondersteund door ruim 150 lokale bedrijven met speciale dank aan SPIE, Elekti, [email protected], Groep Willy Naessens, VIND!, Melexis, Geldhof, Vermako. Er is ook de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen, de Minister van Onderwijs mevr. Crevits en de Minister van Werk & Innovatie dhr. Muyters, de sectoren TOFAM, Co-Valent, Constructiv, Woodwize, Alimento, Agoria en de Associatie KU Leuven

“Een Techniekacademie kan je vergelijken met een kunstacademie waar kinderen 'cultuur' beleven. Kinderen met interesse voor techniek kunnen bij een Techniekacademie 'technische geletterdheid' opdoen. Een evidentie in een hoogtechnologische wereld als die van ons. De Techniekacademies spelen hierop in”, aldus coördinator Sabine Poleyn namens VIVES.

Deel dit via