Minister Jo Vandeurzen geeft lezing over het zorglandschap op VIVES campus Brugge

Frank Devos
jovandeurzen.png

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen geeft op donderdag 17 november 2016 om 10u een lezing in VIVES campus Brugge. De lezing, die kadert in de navorming voor paramedische beroepen, draait rond 'Een Vlaamse kijk op een zorglandschap in verandering'. 

Met de opleidingen paramedische beroepen organiseert VIVES twee studiedagen in het kader van innovaties in de gezondheids- en welzijnssector en het onderwijs. Op de eerste dag, 17 november 2016, wordt stilgestaan bij de veranderingen voor mensen met een beperking (o.a. binnen de geestelijke gezondheidszorg, het onderwijs, het VAPH).

De tweede dag, 18 november, is meer gericht op de eerste lijn en de veranderingen in de thuiszorg, de ziekenhuizen en de revalidatiecentra, en de vermaatschappelijking van de zorg. Minister Vandeurzen zal aanwezig zijn als eerste spreker op 17 november 2016.

De doelgroep voor deze navorming situeert zich op drie vlakken. VIVES wil studenten voorbereiden op de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen die onze zorgberoepen veranderen, maar merkt tegelijkertijd dat ook de mensen in het werkveld hieromtrent veel vragen hebben. Daarnaast wil het korps van VIVES zich graag verder bijscholen en verdiepen om up-to-date informatie te kunnen delen, zowel met de studenten als het werkveld. Het werkveld wordt ruim gezien zodat men zich niet enkel richt tot de paramedische beroepen, maar ook tot mensen uit het onderwijs.

Inschrijven voor de lezing kan via [email protected].

Deel dit via