Meiboom op The Cube van VIVES campus Kortrijk

Frank Devos
meiboom.png

Het bouwproject op de hoek van de Doorniksesteenweg met de Universiteitslaan op campus Kortrijk van Hogeschool VIVES schiet dermate goed op dat op dinsdag 7 maart 2017 om 11u de meiboom wordt geplaatst. Het project, dat tot The Cube werd gedoopt, kadert in de stapsgewijze verhuis van de lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs, alsook de bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs, van Tielt naar Kortrijk vanaf september 2017. Die opleidingen krijgen tegen september 2018 een eigen onderkomen in een nieuw gebouw op de hoek van de Etienne Sabbelaan en Sint-Denijseweg.

In het vroegere decoratiebedrijf Meuleman, gelegen op de hoek van de Doorniksesteenweg met de Universiteitslaan komen er twee aula’s, een restaurant voor studenten, personeel en externen, en een handels- of kantoorruimte. Het gaat om een oppervlakte van 750 m2, gespreid over drie verdiepingen, in een publiek-private samenwerking: ION bouwt, VIVES huurt. Furnibo is aannemer.

Voor het gelijkvloers zoekt ION een partner die een handels- of kantoorruimte wil onderbrengen, met ruimte voor een tiental parkeerplaatsen. Op de eerste verdieping komt er een restaurant met keuken voor personeel, studenten en ook externen. Die eerste verdieping bevindt zich - wegens een hoogteverschil van de campusgronden - op hetzelfde niveau als het gelijkvloers van de andere campusgebouwen en is daarmee verbonden met een plateau.

De bovenste verdieping wordt ingenomen door twee aula’s van respectievelijk 200 en 100 plaatsen, met cateringmogelijkheid. Die zijn bestemd voor lessen, o.a. van Kortrijk Business School, en kunnen worden verhuurd aan externen. De aula van 100 plaatsen is in een zitputopstelling.

Verhuis lerarenopleidingen

De aula’s worden in eerste instantie gebruikt voor de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs die vanaf september 2017 stapsgewijs verhuizen van Tielt naar Kortrijk. Dat geldt ook voor de bachelor-na-bachelor (banaba) buitengewoon onderwijs. Daarmee zal Kortrijk eindelijk ook opleidingen huisvesten in het studiegebied onderwijs.

Ook het huidige studentenrestaurant op de campus zal worden omgevormd tot klaslokalen voor de nieuwe lereranopleidingen in Kortrijk. Dat restaurant verhuist naar ‘The Cube’. Vanaf september 2018 krijgen die opleidingen dan een eigen onderkomen in een nieuw gebouw op de hoek van de Etienne Sabbelaan en Sint-Denijseweg.

Studentenresidentie, The Cloud en Maaklab

Aan de Doorniksesteenweg schiet ook de bouw van een nieuwe studentenresidentie goed op. Dat is eveneens een samenwerkingsproject met ION. Het gaat om 126 studentenkamers, een boekenwinkel, restaurant en polyvalente ruimte voor studenten.

Inmiddels is de bouw afgewerkt van een nieuwe vleugel voor het studiegebied handelswetenschappen & bedrijfskunde op de campus Kortrijk. The Cloud telt drie bouwlagen met o.a. computerlabo’s en -lokalen, lokalen specifiek uitgerust voor groepswerk/projectwerk, een taallabo en vergaderzalen.

Ook de bouw van een nieuw Maaklab is volop bezig. Dit Maaklab zal zowel door internen als externen worden gebruikt en dient eind 2016 operationeel te zijn.

Deel dit via