Lezingenreeks In Search of Humanity 2020 in VIVES Kortrijk en VIVES Brugge Xaverianenstraat

Frank Devos
humanity.jpg

Elk najaar biedt VIVES onder de titel In Search of Humanity een reeks boeiende lezingen aan met gerenommeerde gastsprekers voor studenten, personeel en elke andere geïnteresseerde.

De lezingen vinden steeds plaats op maandag van 18.30u tot 20u in de aula van 't Forum van VIVES Kortrijk, aan de Doorniksesteenweg in Kortrijk, met uitzondering van de lezing van Piet van Veldhuizen op 23 november in campus Brugge. De lezingen zijn voor iedereen gratis, maar aanmelden op voorhand is verplicht. Je kunt die ook meevolgen via een livestream.

Programma 2020

Klimaat en zingeving: twee kanten van een medaille, door Anne Snick (26 oktober 2020, VIVES Kortrijk)

Wetenschappers noemen het huidige tijdperk het Anthropoceen: de mens (‘anthropos’ in het Grieks) heeft vandaag een bepalende invloed op geofysische processen van de planeet - zoals het klimaat. Maar juist die processen maakten het leven op aarde mogelijk. Klimaatverandering en andere ecologische crisissen vormen dan ook een risico voor het menselijk overleven.

Maar wat houdt ons tegen om meer duurzaam te handelen? Velen geloven dat technologie ons kan redden, maar tegelijk weten we dat – door technologie aangedreven - industriële revoluties de ecologische rampen hebben versneld. Onze ‘redding’ hangt dus van iets anders af, namelijk de vraag welke zin we geven aan ons bestaan als mens, hoe we ons verhouden tot de natuur, en welke rol technologie daarbij krijgt toegewezen. 

Duurzaamheid vergt dat we nadenken over diep in onze cultuur ingebedde ‘grote verhalen’, over hoe welke betekenis we geven aan ons bestaan en aan het natuurlijke leven om ons heen. De klimaatcrisis, net als COVID-19, zet heel wat vanzelfsprekendheden op losse schroeven. Tegelijk doen ze nieuwe praktijken en verhalen ontstaan. Hoopvolle verhalen.

Over nepnieuws, sociale media, games, algoritmes en de filterbubbel, door Benedict Wydooghe (9 november 2020, VIVES Kortrijk)

Wie stuurt jouw informatiefilter? In deze lezing onderzoekt Benedict Wydooghe hoe het internet en (jawel) games ons denken en doen beïnvloeden. Sinds de verkiezing van Trump klinken kritische stemmen over de rol van geheime algoritmes, sociale media, gepersonaliseerde reclame en 'op maat gesneden' nieuws. Een must voor wie bezig is met sociale en politieke beïnvloeding, (E-)cultuur en opvoeding.

God 9.0, een groeimodel voor spirituele ontwikkeling, door Piet van Veldhuizen (23 november 2020, VIVES Brugge Xaverianenstraat)

De ontwikkelingspsychologie beschrijft de fasen waarin ons menselijk bewustzijn zich ontwikkelt: van zuigeling via kleuter naar peuter, scholier, puber – de lange weg naar rijpe volwassenheid. Als het goed is ontwikkelt onze spiritualiteit en ons Godsbeeld mee. Soms hoor je dat iemand liever een kinderlijk geloof houdt, maar een geloof dat niet pubert kan ook niet volwassen worden. Over die groei van onze spiritualiteit, fase voor fase, gaat het boek God 9.0.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ontwikkelingsmodel van Ken Wilber en de kleurenspiraal van Clare Graves (ook bekend van Spiral Dynamics). In de lezing zullen we dit groeimodel kleur voor kleur langslopen. Daarbij worden de toehoorders voortdurend uitgenodigd om in de spiegel te kijken. Soms is dat confronterend, soms ook een feest van herkenning. Ook komt de vraag aan de orde, in hoeverre religieuze instanties (zoals kerken) in staat zijn om recht te doen aan mensen die hun eigen spirituele ontwikkeling serieus nemen.

Migratie, asiel en conflict: verhalen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, door Samira Bendadi (7 december 2020, VIVES Kortrijk)

Op basis van de ontmoetingen en de gesprekken die Samira Bendadi heeft gevoerd naar aanleiding van de tentoonstelling en het boek Textiel in verzet, zal ze het in de lezing over drie thema’s hebben: het verhaal van de Syrische en Palestijnse vluchtelingen in Libanon, migratie bij ons en het thema dekolonisatie en spiritualiteit, waarin zowel het thema omgaan met overlijden bij mensen met een Marokkaanse afkomst als het thema soefisme aan bod komen. Wat dat laatste betreft, zal ze zich focussen op beeldvorming

Deel dit via