Lezingenreeks In Search of Humanity 2019 in VIVES Kortrijk en VIVES Brugge Xaverianenstraat

Frank Devos
humanity.jpg

Elk najaar biedt VIVES onder de titel In search of humanity een reeks boeiende lezingen aan met gerenommeerde gastsprekers voor studenten, personeel en elke andere geïnteresseerde. De lezingen vinden steeds plaats op maandagavond van 18u30 tot 20u en zijn voor iedereen gratis, maar aanmelden op voorhand is verplicht: 

Programma 2019

Rouwen, door prof. dr. Manu Keirse (21 oktober 2019, VIVES Brugge Xaverianenstraat)

Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denken we maar aan het sterven van een familielid of een collega, echtscheiding, ongeneeslijke ziekte, verlies van werk … Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega’s ondersteunen?

Mensen in rouw en hun omgeving stellen zich allerlei vragen: Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Is het nog ooit mogelijk om weer van het leven te genieten? Is het normaal dat je na een jaar nog kunt wenen om de dood van je moeder? Reageert ieder mens op dezelfde manier? Is het juist dat de tijd “alle wonden heelt”? Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten? Hoe kun je een collega, die zijn partner of een kind heeft verloren, tegemoet treden op de eerste dag van zijn werkhervatting? Deze en vele andere vragen worden frequent gesteld door mensen in verdriet en hun omgeving.

Om verlies te overleven moet je rouwarbeid verrichten. Je kunt mensen hierbij helpen of het hen moeilijker maken. Het is een opdracht van elke burger om mensen hierin behulpzaam te zijn. Maar misvattingen over wat adequaat omgaan is met verdriet en rouw maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of verkeerd reageren.

Deze lezing kan zowel mensen in rouw zelf als hun familie, hun vrienden, hun studie- en werkomgeving leren wat helpt en niet helpt in situaties van verdriet. Meer weten kan je in verdriet helpen om je eigen reacties en gevoelens te begrijpen en je beter te handhaven op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten.

Tien klimaatacties die werken, door Pieter Boussemaere (4 november 2019, VIVES Kortrijk)

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed show, een wereldprobleem waarop je zelf weinig vat hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen? Mogelijk doe je al van alles. Alleen, helpt het ook echt?

Want over klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen. Zo hameren sommigen vooral op consuminderen. Anderen focussen uitsluitend op technologische redmiddelen. Nog anderen beweren dat gelijk welke actie nutteloos is. En wat met veel gestelde vragen als: is kernenergie, houtverbranding of een elektrische wagen nu goed of slecht voor het klimaat? En hoe breng je de klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet te worden als ‘groene’?

Tien klimaatacties die werken vertrekt van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek krijg je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. 

Uit liefde voor de rechtvaardigheid, door Ellen Van Stichel (18 november 2019, VIVES Kortrijk)

Nog steeds leven velen in onze wereld vandaag in armoede, en de ongelijkheid neemt toe. 11% van de wereldbevolking heeft een inkomen van minder dan 1,7 euro per dag. 75% van de mensen in extreme armoede leven in Sub-Sahara Afrika en Azië. De wereldwijde armoede en ongelijkheid roepen de vraag op wat wij als inwoners van een van de rijkste continenten moeten doen.

Moeten we iets doen, of mogen we iets doen? Is het een kwestie van liefdadigheid of rechtvaardigheid? En wat is dan rechtvaardig? In deze lezing neemt Ellen ons mee in de filosofische en theologische discussie. Het antwoord op die vraag heeft ook concrete gevolgen voor het denken over de praktijk, met name voor onze kijk op ontwikkelingssamenwerking, en over de publieke rol van de kerk. Maar het stimuleert ook het persoonlijk denken rond eigen spiritualiteit en maatschappelijke inzet. 

Mensenrechten als moreel kompas, door Wies De Graeve (2 december 2019, VIVES Kortrijk)

Na de Tweede Wereldoorlog namen de nog maar net opgerichte Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Dertig artikels sommen de basisnoden op van ieder mens om mens te zijn. Ze gaan over welzijn, identiteit, veiligheid en vrijheid.

Zeven decennia na het aannemen van de Verklaring worden mensenrechten nog altijd vanuit allerlei hoeken en op allerhande manieren uitgedaagd. Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, neemt de handschoen op en presenteert vol overtuiging het alternatief. 

Hij toont hoe mensenrechten ook in deze complexe tijden een bruikbaar moreel kompas zijn om een consequente en menselijke houding aan te nemen in moeilijke dossiers als het hoofddoekendebat, de terreurdreiging, de doodstraf en de vluchtelingencrisis. Aan de hand van concrete thema’s illustreert Wies De Graeve dat mensenrechten geen hol, theoretisch concept zijn, maar dat ze de kracht hebben om de weg te effenen voor meer rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid.

Deel dit via