Lerarenopleidingen VIVES en KU Leuven zullen scholen bij heropstart op locatie ondersteunen

Frank Devos
schoolcorona.jpg

De studenten van de lerarenopleidingen van VIVES en KU Leuven zullen na 18 mei 2020 de kleuter-, lagere en middelbare scholen op locatie ondersteunen. In eerste instantie richten deze zich tot de stagescholen. Het gaat daarbij o.m. om co-teaching, remediëring van leerlingen, taalondersteuning, huiswerkbegeleiding … VIVES biedt lerarenopleidingen aan op de campussen Brugge, Kortrijk en Torhout.

Midden mei start er een voorzichtige en graduele heropstart van de scholen. Samen met de stagescholen willen de lerarenopleidingen van VIVES en KU Leuven in dit proces hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Beide partners werken sinds dit academiejaar samen voor de verkorte educatieve opleidingen onder de koepelnaam EDU.

VIVES had op 18 maart 2020 al geopteerd om de fysieke stages te vervangen door gelijkwaardige opdrachten en de ondersteuning naar scholen op afstand te organiseren. De studenten zijn momenteel, naast het volgen van online-lessen, volop bezig met de realisatie van deze opdrachten om de nodige credits te verwerven. Ook de KU Leuven zet volop in op alternatieve opdrachten en ondersteuning bij het ontwikkelen van pre-teaching materiaal en op online co-teachen.

“Gezien de lockdown van de voorbije weken zullen de scholen bij de heropstart van de lessen gedifferentieerd moeten werken om zoveel mogelijk leerlingen aan de eindmeet te krijgen. Daarom willen wij vanuit de lerarenopleiding onze studenten graag warm maken om na 18 mei 2020 de scholen hierbij, in de mate van het mogelijke, toch fysiek te ondersteunen op locatie. Wij denken hierbij aan co-teaching, remediëring van leerlingen, taalondersteuning, huiswerkbegeleiding …, dit op vrijwillige basis en zonder extra lasten voor de ontvangende school. We focussen hierbij op de studenten die dit academiejaar kunnen afstuderen”, aldus Noël Selis, studiegebieddirecteur onderwijs bij VIVES.

Deel dit via