K in Kortrijk wordt pop-upleslokaal voor lerarenopleidingen VIVES

Frank Devos
lesklas.png

VIVES organiseert op vrijdag 21 april 2017 een pop-upleslokaal in de K van Kortrijk. Meer bepaald de eerstejaarsstudenten kleuteronderwijs en lager onderwijs zullen K omtoveren tot een leslokaal voor één dag. Dit kadert in de geleidelijke verhuis van de twee opleidingen van campus Tielt naar campus Kortrijk. Daarmee zal Kortrijk voor het eerst over lerarenopleidingen beschikken.

In september 2017 starten de eerstejaarsstudenten bachelor lager onderwijs en kleuteronderwijs in Kortrijk. De opleidingen worden vervolgens stapsgewijs verder opgebouwd in Kortrijk en afgebouwd in Tielt. Op die manier zal er, met hetzelfde docententeam van campus Tielt en op dezelfde kwaliteitsvolle manier, een doorstart worden gemaakt in de regio Kortrijk. Vanaf september kun je dus in Kortrijk een lerarenopleiding volgen in dagonderwijs, naast de bestaande leerroutes van werkplekleren en afstandsonderwijs.

VIVES kan bogen op een lange onderwijstraditie die gekenmerkt wordt door een voortdurende innovatieve aanpak van de lerarenopleiding verankerd in een kwalitatieve basis. VIVES houdt de vinger aan de pols van wat er beweegt in de boeiende onderwijswereld, wil toekomstige studenten hiervan laten proeven en organiseert daarom een pop-up op vrijdag 21 april 2017.

Concreet zijn er van 10u45 tot 12u15 een les didactiek voor studenten kleuteronderwijs en van 13u30 tot 15u voor studenten lager onderwijs, en van 15u15 tot 16u45 een les muziek voor studenten lager onderwijs.

Deel dit via