Justitieminister Koen Geens viert 20-jarig bestaan van de opleiding rechtspraktijk aan VIVES Brugge Xaverianenstraat

Frank Devos
koengeens.png

De opleiding rechtspraktijk van VIVES Brugge Xaverianenstraat viert het 20-jarig bestaan met een academische zitting. Dit vindt plaats op vrijdag 22 februari 2019 om 19u in campus Brugge Xaverianenstraat. Gastsprekers zijn Koen Geens, minister van justitie, en Thierry Denys, erevoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen.

In het academiejaar 1998-1999 startte de opleiding bedrijfsmanagement met een afstudeerrichting rechtspraktijk. Dat was zeker in het begin geen overdonderend succes want de eerste groep afgestudeerden telde maar vijftien studenten. Rechtspraktijk bleef lange tijd het kleine zusje van accountancy-fiscaliteit. Zo kregen de eerste studenten samen les, wat voor de vaak cijferschuwe studenten rechtspraktijk niet altijd even evident was.

In 2004 werd rechtspraktijk een unieke opleiding in West-Vlaanderen maar het duurde nog vijf jaar voordat de opleiding een serieuze groei begon te kennen. “Bij een curriculumhervorming werd resoluut gekozen voor een echte juridische opleiding op bachelorniveau. We creëerden een duidelijk eigen profiel en een mogelijke doelgroep van studenten die zich tot dat profiel aangetrokken zou voelen”, aldus Mieke Delcour, opleidingshoofd rechtspraktijk in VIVES.

Rechtspraktijk behield ook een eigen profiel bij de fusie tot VIVES in 2012 en nog twee jaar later werd beslist om de opleiding ook aan te bieden in afstandsonderwijs. “Toch blijven we continu de vinger aan de pols van het werkveld houden, en wat daar leeft vertalen naar onze opleiding. Enerzijds willen we het juridische niet uit oog verliezen, anderzijds beseffen we dat er ook meer aandacht dan voorheen moet zijn voor de soft skills van studenten en zaken als internationalisering en onderzoeksvaardigheden.”

Zo loopt er een onderzoeksproject in verband met intergemeentelijke samenwerking rond de GAS-reglementering, en gaat er wellicht in september een Vlaams onderzoek van start naar de tewerkstelling en het profiel van de paralegals. Daarnaast zit een onderzoek naar mensensmokkel in de pijplijn in samenwerking met het West-Vlaamse parket.

De afgestudeerden blijken het trouwens bijzonder goed te doen op de arbeidsmarkt. Ze vinden intussen ook hun weg naar ondernemingen uit heel wat verschillende sectoren, vooral de bank- en verzekeringssector. Slechts 1 op 3 oud-studenten blijkt nog in de traditionele sectoren aan de slag te zijn. Het notariaat spant daarbij nog steeds de kroon, gevolgd door de gerechtsdeurwaarderskantoren. Ongeveer 20% is aan de slag bij de overheid. Ook gaan steeds meer afgestudeerden een bijkomende bachelor of master volgen.

Deel dit via