Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp en VIVES bieden ondersteuning voor begeleiders en leidinggevenden in jeuddhulpvoorzieningen

Frank Devos
handen.png

Eén van de speerpunten van de Vlaamse jeugdhulp is continuïteit in jeugdhulptrajecten. De concrete relaties die kinderen, jongeren en gezinnen opbouwen met dienstverleners staan in volle pandemie nog meer onder druk.

Ook de verbinding met hun natuurlijk en sociaal netwerk vereisen een grote inspanning van zowel het personeel als de jeugd. Niet de administratie, maar net die sociale continuïteit vinden kinderen, jongeren en hun context het belangrijkste. Daarom zet het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp in samenwerking met studenten van Hogeschool VIVES alles op alles.  

Het IROJ West-Vlaanderen en de Afdeling Continuïteit en Toegang van Opgroeien willen samen met het zorgethisch lab sTimul van VIVES relationeel en participatief werken onder de aandacht brengen als één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Vaak is het draagvlak voor het thema groot, maar blijft de vertaling naar de werkvloer en het beleid een uitdaging.

Om organisaties (ervaringsdeskundigen, hulpverleners/ondersteuners, kwaliteitscoördinatoren en directies) hierin te ondersteunen zetten de organisatoren een aantrekkelijk vormings- en ondersteuningsaanbod op touw. Het aanbod gaat van ervaringsleren tot coaching. Je kunt op het aanbod een beroep doen met meerdere organisaties samen, bijvoorbeeld op niveau van een netwerk of samenwerkingsverband. Geniet financiële voordelen wanneer je nu al een vorming boekt voor 2021.

sTimul is een zorgethisch lab waarbij zorgverleners, leidinggevenden en studenten de plaats laten innemen van zorgontvangers. Dat gebeurt aan de hand van prikkelende ervaringsgerichte methodieken. Het doel van sTimul is om die ethische reflectie te stimuleren zowel in het onderwijs (dus bij de studenten) als in het werkveld (zorgkundigen en leidinggevenden in de praktijk). Hogeschool VIVES en haar studenten dragen zo hun steentje bij, ook in deze uitdagende tijden. Bovendien doen de studenten zo praktische ervaring op.

Meer informatie over de vormingen vind je in dit document:

Deel dit via