Hogeschool VIVES leidt studenten ergotherapie op om op te passen bij kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften