Herman van Rompuy ontvangt eerste Aureus VIVES tijdens academische zitting

Frank Devos
aureus1.png

Op donderdag 21 mei 2015 ontving Herman Van Rompuy, gewezen voorzitter van de Europese Raad, uit handen van algemeen directeur van VIVES Joris Hindryckx en van Herman Vanlerberghe, voorzitter van de Raad van bestuur van VIVES, de eerste eretitel Aureus VIVES, tijdens een academische zitting in de aula van 't Forum van VIVES Campus Kortrijk.

Jaarlijks proclameert VIVES een verdienstelijk persoon (man/vrouw) tot Aureus VIVES. Die eretitel wordt toegekend op basis van meerdere criteria, waaronder de grote maatschappelijke verdiensten van betrokkene op het nationale en/of het internationale forum, zijn/haar humaan gedachtengoed en intellectuele uitstraling, zijn/haar voorbeeldfunctie en blijvende inspiratie voor de ganse gemeenschap en inzonderheid voor al diegenen die verbonden zijn aan Hogeschool VIVES.

De benaming Aureus VIVES refereert uiteraard naar de benaming van de hogeschool, maar ook naar één van de bekendste humanisten in de Nederlanden, Juan Luis Vivès (1492-1540). Die legde met zijn studie ‘De subventione pauperum’ (1526) een nieuwe grondslag voor stedelijke sociale politiek. Hij was een groot intellectueel denker met een voor zijn tijd opmerkelijke visie op de maatschappij van die dagen. J.L. Vivès plaatste zich met zijn denkbeelden niet buiten de kerk. Dat was in zijn tijd overigens ondenkbaar. Hij pleitte voor een meer efficiënte en systematische aanpak van de armenzorg, onder meer door precies die groepen burgers te omschrijven die recht op steun verdienden. 

Alhoewel de figuur van Herman Van Rompuy zich in een breder en meer omvattend kader profileert (van een Verenigd Europa was eind 15de, begin 16de eeuw geen sprake), mag worden gesteld dat hij als geen ander voldoet aan de gestelde criteria. En dus als een uitzonderlijk kandidaat fungeerde om gisteren de eerste eretitel ‘Aureus VIVES’ in ontvangst te nemen. Dit omwille van zijn indrukwekkend maatschappelijk engagement, op zowel het nationale als internationale forum, en uit waardering voor de bijzondere wijze waarop hij zijn christelijk geïnspireerde humanistische visie aan de buitenwereld wist en weet over te dragen. Bovendien vormt hij daarbij een blijvende inspiratie voor de hogeschool, haar personeel en studenten.

Tijdens zijn toespraak benadrukte Van Rompuy de rol die Europa de afgelopen eeuw gespeeld heeft in het vredesproces van de hele wereld, en deed hij een oproep om die rol vandaag nog sterker en nadrukkelijker op te nemen. Algemeen directeur Joris Hindryckx bracht hulde aan Van Rompuy en wenste van Rompuy "eeuwige roem" toe bij de overhandiging van de eretitel. De academische zitting werd opgeluisterd door VIVES Vibes, een gelegenheidskoor en -orkest bestaande uit personeelsleden van de hogeschool.

Deel dit via