Gratis proefles liplezen in VIVES Brugge Xaverianenstraat

Frank Devos
stem.jpg

Als je gehoor achteruit gaat kan liplezen, of in ruimere zin het spraakafzien, je helpen om in contact te blijven. Zelfs in combinatie met hoorapparaten is liplezen een dankbaar hulpmiddel om het gesprek minder vermoeiend en weer aangenaam te maken.

Goede communicatie blijft een belangrijk wapen tegen vereenzaming. Daarom blijft Onder Ons, een vereniging voor slechthorenden, de cursus liplezen organiseren. Eind september start een nieuwe lessenreeks op verschillende plaatsen in Vlaanderen, waaronder VIVES Brugge Xaverianenstraat.

Soms merken mensen dat hun gehoor begint te verminderen. Het verminderde gehoor blijkt dan nog te goed om een hoorapparaat aan te passen, maar al wat moeilijker om zonder problemen in gezelschap te blijven functioneren. Om in contact te blijven met anderen en te blijven communiceren is leren liplezen een eerste mogelijkheid. ‘Als mijn gehoor nog verder achteruit gaat, wil ik voorbereid zijn,’ vertelt Ingrid, cursiste bij Onder Ons vzw. Prompt volgde ze een eerste jaar lipleesles en ze kan daar nu al behoorlijk wat mee doen.

Zelfs wanneer je al hoorapparaten draagt, kan liplezen je helpen om wat je hoort ook beter te verstaan. ‘Hoorapparaten zijn een technisch hulpmiddel maar liplezen is iets wat je zelf kan doen om (gemakkelijker) te blijven communiceren,’ vertelt Annick Ceulemans, master in de audiologie, die zich al jaren inzet voor de vereniging. ‘Door bewust om te gaan met de andere zintuigen leren onze cursisten liplezen en wapenen ze zich hiermee tegen isolement. Daarom is het zinvol bij een groep medeliplezers aan te sluiten zodra je merkt dat je gehoor achteruit gaat.

Liplezen is veel meer dan lippen lezen

Iedereen doet onbewust aan liplezen, maar de techniek van liplezen kan je verder leren en  bijschaven en door veel te oefenen kan je jezelf het liplezen eigen maken. Het geheel van deze technieken wordt spraakafzien genoemd omdat je naast het herkennen van het mondbeeld ook moet afgaan op mimiek, situatie en context moet inschatten, ... Leren liplezen is dan ook oefenen, heel geregeld oefenen.

De cursus staat open voor slechthorenden (al dan niet dragers van hoorapparaten of een cochleair implant) maar ook voor goedhorenden die zich bewust zijn van de noodzaak van een goede communicatie. De slechthorende leert zijn omgeving aan te geven hoe de communicatie met hen optimaal kan verlopen. Tegelijk leert de goedhorende zichzelf een aangepaste manier van praten aan bij regelmatige ontmoetingen met slechthorenden.

Bovendien is de groepsdynamiek van onschatbare waarde bij het leren liplezen. In een kleine groep leer je niet alleen van de lesgever, een logopediste of audiologe. Je oefent ook de verschillende mondbeelden van de andere deelnemers. Cursisten gaan zelf ervaringen uitwisselen en krijgen extra communicatietips mee.

Kennis delen met toekomstige audiologen en logopedisten 

In Brugge werkt Onder Ons vzw vanaf dit cursusjaar samen met de bacheloropleiding logopedie-audiologie van VIVES Brugge Xaverianenstraat. Om praktijkervaring binnen de opleiding te brengen, bouwt campus Brugge aan een Zorglab. Kind en Gezin komt er bijvoorbeeld zetelen. In dezelfde optiek is Onder Ons vzw welkom om er haar lipleeslessen aan te bieden. Het is in ieders belang dat studenten logopedie en audiologie nog tijdens hun studie kennismaken met deze vorm van communiceren.

Gratis proefles liplezen

Aan elke cursus liplezen gaat een informatiemoment vooraf waarbij je in een proefles kan je ervaren wat liplezen is. De lessenreeks start een week later. Voor 20 lessen van anderhalf uur betaal je 85 euro. Je ontvangt ook het maandblad van de vereniging met actuele informatie over slechthorendheid, hoorhulpmiddelen, tips, bijeenkomsten en af en toe een getuigenis.

In Brugge starten de lessen op woensdag 4 oktober 2017 om 19.30 uur, in VIVES Brugge Xaverianenstraat, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge. De cursus loopt er tot 28 maart 2018.

Meld je aan voor de gratis proefles op woensdag 27 september om 19.30 uur en ontdek of leren liplezen iets voor jou kan zijn. Alle info op het secretariaat van Onder Ons vzw – tel 03 248 09 45, via mail op [email protected] en de website: www.onder-ons.be – optie cursus.

Deel dit via