Gouverneur woont verdediging bachelorproeven marketing rond verkeersveiligheid bij aan VIVES Kortrijk

Frank Devos
verkeer.png

Op woensdag 15 juni 2016 zal West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé de eindwerkverdediging bijwonen van studenten marketing van VIVES Kortrijk. De studenten maakten immers campagnes voor de provincie omtrent verkeersveilig West-Vlaanderen. De eindwerken draaien rond veilig fietsen, rijden onder invloed en te snel rijden. Vanaf dit academiejaar wordt in de opleiding immers gewerkt met reële bedrijfscases als bachelorproef. 

De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen zet zich in voor de verkeersveiligheid in de provincie. Om dit doel te bereiken heeft de vzw op dit ogenblik een 12-tal verkeerscampagnes allerhande die erop gericht zijn om West-Vlaanderen verkeersveiliger te maken. Vanuit de nood naar nieuwe ideeën voor bestaande en nieuwe campagnes en meer integratie van multimedia, kwam de vzw terecht bij Hogeschool VIVES en meer bepaald de opleiding bedrijfsmanagement, afstudeerrichting marketing.

Samenwerking

VIVES is een samenwerking aangegaan waarbij 3 groepen van telkens 4 of 5 derdejaarsstudenten uit de optie marketingcommunicatie - in het kader van hun bachelorproef - een campagne voor een verkeersveilig West-Vlaanderen hebben uitgewerkt, en dit telkens rond een ander thema.

Deze projecten zijn een mooie toepassing van het streven van Hogeschool VIVES om studenten praktijkervaring te bieden en in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Marketingprojecten voor onze bacheloropleiding

Om de link tussen ons onderwijs en de bedrijfswereld te versterken, kiest VIVES in de opleiding marketing vanaf dit jaar resoluut voor reële bedrijfsprojecten als bachelorproef. VIVES biedt bedrijven de mogelijkheid om een volledig marketingplan te laten uitschrijven. De bedrijven ondergaan een interne en externe analyse, waarbij de nodige aandachtspunten worden geformuleerd. Studenten geven in de daaropvolgende praktijkcase advies voor verbetering. Voor de projecten van de provincie week men af van deze originele opdracht en werd gefocust op het ontwerpen van geïntegreerde multimediale campagnes.

De campagnes

De eerste campagne die werd uitgewerkt is de campagne ‘Veilig fietsen begint met een veilige fiets’. Deze campagne loopt van 1 oktober tot eind februari 2016 en richt zich op de leerlingen aan secundaire scholen.

De studenten brachten de huidige acties in kaart en keken hoe goed West-Vlaanderen scoort betreffende fietsveiligheid. Na deze analyse werkten ze een campagne uit waarbij ‘Kamiel de kameleon’ als rode draad fungeert. Zowel de klassieke media als de digitale media worden ingezet.

De tweede campagne die werd gemaakt, heeft als doel het drinken en rijden bij jongeren te verminderen. Hiervoor werd met een shockerende campagne bedacht, die de jongeren wijst op hun verantwoordelijkheid als ze dronken achter het stuur kruipen.

De laatste campagne is een sensibiliseringscampagne rond snelheid. Het snelheidsduiveltje komt jongeren er in het West-Vlaams op cruciale punten en momenten op wijzen dat het best niet te snel gaat… in het verkeer.

Deel dit via