Expertisecentrum onderwijsinnovatie van VIVES werkt mee aan educatieve pakketten rond familiegeschiedenis

Frank Devos
misia.png

Het expertisecentrum onderwijsinnovatie van VIVES heeft meegewerkt aan twee nieuwe educatieve pakketten rond familiegeschiedenis: 1, 2, 3, familie! Met Misia op speurtocht in je familieverleden en Misia's Missie. Speurtocht in je familiegeschiedenis. De twee lessenpakketten geven leerkrachten de kans om in de klas aan de slag te gaan met het thema familiegeschiedenis.

Ieder kind heeft een uniek familieverhaal en is geboeid door de historie van zijn of haar eigen familie. Of het nu gaat over het ontdekken van de namen van je overgrootouders, het achterhalen van wat je familienaam betekent of het in het archief op zoek gaan naar bronnen, de speurtocht naar je eigen familie is een zoektocht naar een stukje van jezelf. 

Omdat werken rond familiegeschiedenis bij kinderen de interesse in geschiedenis en in de eigen identiteit aanwakkert, is het een enorm stimulerend lesonderwerp op school. Bovendien is het een thema dat alle leeftijden aanspreekt. Daarom presenteren we nu twee educatieve pakketten rond familie en familiegeschiedenis waarmee leerkrachten zelf aan de slag kunnen. Eén pakket is bedoeld voor het kleuteronderwijs en één pakket is bedoeld voor de tweede graad lager onderwijs. In beide neemt Misia de kinderen mee op sleeptouw. Misia gaat op zoek naar haar eigen familiegeschiedenis en komt zo meer te weten over haar bekende grootvader Adrien François Servais.

Inhoud pakketten

1, 2, 3, familie! Met Misia op speurtocht in het familieverleden is een inspiratiebundel voor leerkrachten van het kleuteronderwijs. De inspiratiebundel reikt de leerkrachten heel wat mogelijkheden aan om een themaweek rond ‘Familie’ op te bouwen. Bij de bundel hoort ook een boekenpakket rond het thema familie. Het boekenpakket kan je samen met de gedrukte inspiratiebundel, een cd en handpop van Misia gratis ontlenen in 13 bibliotheken van de regio Pajottenland & Zennevallei (in de gemeenten Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle,  Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat). Maar ook buiten deze regio kan je met de inspiratiebundel aan de slag.

Het pakket Misia’s missie. Op speurtocht in je familieverleden is bestemd voor de tweede graad lager onderwijs. Het is een lessenpakket bestaande uit zes modules die elk een eigen deelthema hebben. De kinderen maken een eigen familieboom op, gaan op speurtocht in het verleden, ontdekken de betekenis van hun familienaam en duiken zelfs het archief in. Dit pakket werd recent bekroond op de Bib Web Awards.

 De pakketten werden ontwikkeld door een samenwerking van verscheidene erfgoedorganisaties: Stadsarchief Halle - den AST, Gemeentearchief Dilbeek, Familiekunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen – Regio Dilbeek, Vzw Servais, bibliothekenoverleg Pajottenland & Zennevallei en Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei in samenwerking met het expertisecentrum onderwijsinnovatie van VIVES.

Expertisecentrum onderwijsinnovatie

Het expertisecentrum onderwijsinnovatie van VIVES wil als katalysator fungeren om de wisselwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te vergemakkelijken. Praktijkgericht onderzoek is een uitstekend middel om dat doel te bereiken. Binnen het expertisecentrum neemt het praktijkgericht onderzoek verschillende vormen aan: beschrijvend onderzoek, interventieonderzoek, ontwerponderzoek, actieonderzoek …  Medewerkers leggen zichzelf hoge kwaliteitscriteria op en laten hun onderzoek uitmonden in de valorisatie van nieuwe kennis.

Binnen het expertisecentrum onderwijsinnovatie worden de drie basisopdrachten van de hogeschool (onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening) niet los van elkaar gezien. De resultaten van het onderzoek hebben bijgevolg steeds hun weerslag op 3 niveaus:

  • innovatie van het werkveld = maatschappelijke dienstverlening
  • innovatie van het curriculum binnen de hogeschool
  • bouwen aan de basiscompetentie ‘de leerkracht als onderzoeker en innovator’ bij studenten

Het onderzoek is geclusterd rond vijf speerpunten: cultuur op school, didactiek van de lerarenopleiding, digitaal leren, vakdidactisch onderzoek en zorg en diversiteit in het onderwijs

Deel dit via