Eerste student sociaal werk VIVES Kortrijk behaalt getuigschrift International Track

Frank Devos
internationaltracak.png

In september 2017 gaf de opleiding bachelor sociaal werk binnen VIVES Kortrijk het startschot voor een International Track. Dit is een specifiek internationaal spoor dat studenten gedurende hun driejarige opleiding kunnen volgen om extra internationale competenties te verwerven.

Emiel Cooman uit Kortrijk is de eerste student sociaal werk die het getuigschrift behaalt. Hij nam dit gisteren officieel in ontvangst tijdens de proclamatieplechtigheid van het studiegebied sociaal-agogisch werk.

De samenleving wordt meer divers, en zo ook de belanghebbenden met wie sociaal werkers in contact komen. Dit maakt dat het ontwikkelen van de nodige internationale competenties (ICOM’s) van groot belang is. Die competenties komen in de basisopleiding van de bachelor sociaal werk aan bod, maar voor studenten die hun opleiding internationaler wensen te maken is er tevens een International Track ontwikkeld.

Dat is een specifiek internationaal spoor dat studenten kunnen volgen om extra internationale competenties te verwerven. Eenmaal een student binnen dit International Track 45 ICOM-punten heeft verzameld, ontvangt die het getuigschrift International Track. Hiermee kan de student aan toekomstige werkgevers aantonen dat hij of zij bijkomende internationale competenties heeft verworven.

Studenten kunnen zelf hun International Track samenstellen uit een keuzemenu. Bepaalde opleidingsonderdelen komen direct in& aanmerking voor erkenning binnen het International Track. Bij andere opleidingsonderdelen wordt er een specifiek spoor aangeboden zoals een stage in het buitenland of paper in een andere taal. Nog andere mogelijkheden worden volledig buiten het curriculum aangeboden. Emiel deed onder meer projectwerk in Marokko.

Deel dit via