Eerste Internationale Dag van de Audioloog: studenten en personeel campus Brugge krijgen oordopjes

Frank Devos
dag_vd_audiologie_2014-2.jpg

De studenten en personeelsleden van de campus Brugge kregen op vrijdag 10 oktober gratis oordopjes. Dit kadert in de eerste Internationale Dag van de Audioloog. Studenten van de opleiding audiologie van VIVES Brugge wilden op die manier hun opleiding in de kijker plaatsen én jongeren en volwassenen ertoe aan te zetten zorg te dragen voor hun gehoor.

Het idee voor een Internationale Dag van de Audioloog werd gelanceerd op een meeting van de European Federation of Audiology Societies (EFAS) in september in Leuven en werd enthousiast onthaald door alle internationale opleidingen audiologie. Op deze dag wil men het beroep van de audioloog in de kijker plaatsen. Een audioloog is bij het brede publiek vooral gekend als degene die hoorapparaten aanpast in een hoorcentrum. Hij of zij is ook de deskundige die instaat voor de afname van alle medische tests in verband met het gehoor én het evenwicht. Hij/zij is hierbij werkzaam op de dienst neus-keel-oor, de audiologische dienst van een centrum voor ambulante zorg of een begeleidingscentrum.

Audiologen komen echter ook meer en meer op de voorgrond bij de preventie van gehoorproblemen. Lawaai is meer en meer dominant aanwezig binnen onze hedendaagse maatschappij en heeft een nefaste invloed op ons functioneren. Een goede bescherming tegen de schadelijke invloed van lawaai is noodzakelijk.

Audiologen staan dan ook in om mensen en vooral jongeren te sensibiliseren voor de schadelijke invloed van lawaai. Vanuit bevoegde diensten staan ze samen met andere disciplines in voor het opmeten van de geluidsniveaus in hetzij de recreatieve sfeer (bv. muziekfestival), hetzij in de industriële sector  (machinelawaai). Ook het aanpassen van individuele gehoorbescherming behoort tot de taak van de audioloog.

Het beroep van audioloog is sinds enkele jaren beschermd. Enkel afgestudeerde bachelors en masters in de audiologie mogen het beroep uitoefenen. Aan de Hogeschool VIVES campus Brugge wordt een driejarige bacheloropleiding aangeboden. Het curriculum heeft een gemeenschappelijk basis met de bacheloropleiding logopedie. Studenten kunnen daardoor vanaf de 2de opleidingsfase kiezen voor de afstudeerrichting audiologie of kunnen na het behalen van het bachelordiploma logopedie in een verkort leertraject van één jaar een bijkomende bachelor in de audiologie verwerven. Het behalen van dit dubbel diploma is een extra troef op de arbeidsmarkt.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Audioloog deelden de studenten audiologie gratis een paar oordopjes uit aan hun medestudenten en het personeel op de campus Brugge van VIVES. Hierbij gingen ze in gesprek over hun toekomstige beroepsuitoefening en over de zorg van een goed gehoor. De audioloog draagt zorg van uw (geh)oor!

Deel dit via