Eerste bachelors in de bouw studeren af aan VIVES

Frank Devos
IWT Bouw

VIVES startte drie jaar geleden met een nieuwe opleiding tot professionele bachelor in de bouw aan de campus Oostende. Daarmee kwam de hogeschool tegemoet aan een grote vraag vanuit de sector naar hoger opgeleide werkkrachten. Er is immers een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Aalst was tot dan toe de dichtstbijzijnde plaats waar je de opleiding kon volgen. Nieuw is dat de opleiding vanaf dit academiejaar erkend is als opleiding tot (energie)verslaggever.

Intussen is de eerste lichting studenten afgestudeerd. Zij krijgen komende vrijdagavond 25 september, samen met hun medestudenten van de campus Oostende, hun diploma uitgereikt. 

De opleiding telt momenteel 175 studenten. Het gaat om een sterk praktijkgerichte voorbereiding op een waaier aan mogelijke beroepsfuncties in de bouw: bouwplaatsleider, bouwkundig tekenaar, calculator, inkoper, verantwoordelijke voor de technische dienst, planningsverantwoordelijke, aannemer, werfleider of –voorbereider, gebouwenbeheerder bij een studiebureau, in de openbare sector, als zelfstandige … en dit voor zowel gebouwen allerhande als wegen en andere burgerlijke bouwwerken.

Tijdens zijn opleiding krijgt de student een grondig inzicht in de constructie van gebouwen, wegen en kunstwerken, dankzij zijn kennis van materialen, funderingen en constructiemethoden. Hij/zij heeft kennis van de fysische en stabiliteitsachtergronden van hedendaagse duurzame gebouwen en bouwtechnieken.

De afgestudeerde is op de hoogte van de regelgevingen op het vlak van duurzaam bouwen en hernieuwbare energie en kan deze toepassen. Hij/zij kan de informaticatechnologie toepassen voor bouwtechnische en -organisatorische doelen. De professionele bachelor is in staat de kostprijs van een bouwwerk te berekenen, de werkzaamheden te plannen en de werkorganisatie op te zetten en te coördineren. In de opleiding is er niet louter aandacht voor nieuwbouw maar ook voor renovatie en duurzaam behoud van ons bouwkundig erfgoed.

Confederatie Bouw: “Invulling van nood”

Bij de voorstelling drie jaar terug wees Jan Meuleman, voorzitter van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen, nog op het belang van de opleiding: “De Confederatie Bouw heeft altijd sterk geijverd voor een opleiding professionele bachelor bouw in West-Vlaanderen. West-Vlaanderen was tot nu toe de enige provincie waar zo’n opleiding nog niet bestond. Al jarenlang bestaat zo’n opleiding in Aalst en Schaarbeek. De voorbije jaren zijn nieuwe opleidingen voor professionele bachelor bouw tot stand gekomen in Diepenbeek en Geel. Telkens konden ze van start gaan met een honderdtal kandidaten en hebben ze de al langer bestaande opleidingen niet benadeeld.”

“Bovendien heeft de provincie West-Vlaanderen een enorm potentieel aan instroom voor de nieuwe opleiding omwille van de aanwezigheid van talrijke sterke technische scholen in het secundair onderwijs. De ervaring leert dat leerlingen uit het technisch secundair onderwijs nadien zeer goed aan hun trekken komen in een bacheloropleiding. Wie in West-Vlaanderen voor een technische bouwopleiding kiest, kan voortaan in de eigen provincie doorgroeien. Daarenboven trekt een opleiding van professionele bachelor bouw studenten aan uit vele andere studierichtingen uit het technisch onderwijs. Op die manier zorgt zij voor extra zuurstof voor de sector,” aldus Jan Meuleman.

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: “Binnen de bouwsector bestaat een toenemende behoefte aan hoger geschoolden. Maar naast het bestaande aanbod van masters in de bouw (d.w.z. de vroegere burgerlijke en industriële ingenieurs) is het belangrijk ook te beschikken over een ruim aanbod van professionele bachelors in de bouw. De studenten uit de professionele bachelor bouw worden het toekomstig middenkader in de bouwbedrijven, de toekomstige werfleiders en conducteurs. Hun kansen op tewerkstelling zijn trouwens zeer groot. Niet alleen bij aannemers maar ook bij studiebureaus, ontwerpers, producenten en leveranciers komen er almaar mensen bij. In de toekomst gaan bouw- en bouwverwante bedrijven 13 à 14% van de Vlaamse tewerkstelling vertegenwoordigen.”

“Tegelijk nemen ook de opleidingseisen in de sector almaar toe. Zo is er het toenemend belang van planning en coördinatie om de bouwschil en de verschillende technieken op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld om isolatie en ventilatie op elkaar af te stemmen. Bij die coördinatie zullen de professionele bachelors bouw die in Oostende zullen afstuderen, een cruciale rol vervullen,” aldus nog Marc Dillen.

Bouwunie West-Vlaanderen: “Enorm potentieel”

Vincent Decruyenaere, provinciaal secretaris van de Bouwunie West-Vlaanderen: “Zegt de bouwwereld je iets? Zou je het wel zien zitten om het bouwen van een constructie van dichtbij mee te maken vanaf de eerste spadesteek tot aan de oplevering, van op de tekentafel tot op de bouwplaats? Dan is de opleiding tot professioneel bachelor bouw, iets voor jou!” Met deze slagzinnen wordt de promotiecampagne van de vroegere graduaat bouwopleiding gelanceerd op de webstek van de KHBO (nu VIVES).”

“In West-Vlaanderen is er een enorm potentieel aan instroom voor het hoger bouwonderwijs vanuit de bouwafdelingen van het secundair onderwijs. Dit staat buiten kijf. Elk jaar leveren de bouwafdelingen van de West-Vlaamse secundaire scholen een 700-tal afgestudeerden. Dat is proportioneel meer dan in andere regio’s.  Bouwunie West-Vlaanderen, die aan de wieg staat van dit initiatief, is dan ook verheugd dat de opleiding van professionele bachelor bouw volgend academiejaar wordt aangeboden in onze regio. Er komt na vele jaren eindelijk voor deze afgestudeerden een vervolgopleiding op bachelorniveau in de regio en dit stemt me zeer tevreden.”

Deel dit via