Docente VIVES Torhout naar Cambodja

Frank Devos
cambodja.png

Op zondag 5 november 2017 vertrekt Sofie De Rijck uit Torhout voor twee weken naar Cambodja in het kader van haar opdracht als lector lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie aan VIVES campus Torhout.

 In Cambodja zal ze in scholen werken rond Active learning en active games en contacten leggen voor een toekomstige wederzijdse uitwisseling van studenten en docenten. De provincie West- Vlaanderen stimuleert de mobiliteit van docenten aan hogescholen en kent hiervoor subsidies toe, onder meer voor dit project.

Geschiedenis

In januari 2015 ondertekenden VIVES studiegebied onderwijs en het ministerie van onderwijs van Cambodja een Memorandum of Understanding. Hierdoor werd het mogelijk dat er studenten uit die campussen richting Cambodja trokken om er stage te lopen in het lager onderwijs en secundair onderwijs. De studenten groeiden door hun observaties en les geven in internationale competenties, nl. taal, interculturele competenties, globaal engagement, persoonlijke groei en op vakgebied.

Sinds 2015 werkt VIVES ook samen met VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) rond een project i.v.m. STEM. Studenten en docenten kunnen hieraan meewerken en hun expertise delen met de plaatselijke leerkrachten. Met het STEM-charter wil de Vlaamse Overheid opleidingen in Science, Technology, Engineering en Mathematics stimuleren.

In februari en december 2015 was Sofie reeds voor VIVES op mobiliteit in Cambodja. Ze bezocht de studenten die stage lopen in een lagere en secundaire school, alsook verschillende onderwijsinstellingen en organisaties doorheen het land op zoek naar toekomstige stagemogelijkheden. Ze observeerde heel veel, had boeiende contacten, gaf lessen en deed aan netwerking.

Active learning and active games

Na de eerste ervaringen over Active learning and active games wil ze haar project ter plaatse verder uitwerken door het geven van workshops gedurende een halve of volledige dag. Het is de bedoeling om samen met de studenten/leerkrachten een andere methodologie aan te bieden aan de leerlingen in de lagere en secundaire school, waardoor ze op een actieve manier gaan leren en meer betrokken zijn tijdens de lessen.

Als master lichamelijke opvoeding is Sofie ervan overtuigd dat sport en spel naast een bepaald doel ook een middel kan zijn om naast motorische vaardigheden ook cognitieve en sociale vaardigheden aan te leren. Door gerichte spelvormen aan te bieden kan op een actieve manier leerstof aangeleerd en/of verwerkt worden. 

Vorig academiejaar begeleidde Sofie twee studenten die hun stage in Cambodja deden en werkten rond Learning outcomes of physical education voor hun bachelorproef. Ook rond dit thema bereidt ze een workshop voor en werkt ze verder aan het verspreiden van het geslaagde project van de studenten. 

Deel dit via