Dagelijkse kost voor 65-plussers van VIVES sluit project af met slotevent in Roeselare

Frank Devos
senior voeding

Vandaag de dag worden we, door demografische ontwikkelingen, geconfronteerd met een vergrijzing van de bevolking. Een adequate voeding is van groot belang en stelt ouderen in staat om hun levenskwaliteit en zelfstandigheid te behouden. De nood aan nutritionele hoogstaande en smaakvolle maaltijden voor deze specifieke doelgroep biedt opportuniteiten voor ingrediëntenleveranciers en voedingsbedrijven.

Hogeschool VIVES voerde in samenwerking met KU Leuven Campus Geel, Thomas More, ILVO Food Pilot, Licalab, verschillende voedingsbedrijven en met de financiële steun van Vlajo, een studie uit naar de aanpassing van voedingsproducten op maat van de actieve senior. Aan de hand van verschillende cases werd binnen het Tetra-project reeds beschikbare kennis vertaald naar concrete richtlijnen voor productontwikkeling en -optimalisatie.

De richtlijnen omvatten zowel nutritionele als technologische info en zijn bruikbaar voor zowel industrie als voor cateraars. Om de ontwikkelde producten op sensorisch vlak te beoordelen werden twee consumentensmaakpanels, bestaande uit senioren, opgericht. Daarnaast werden focusgroepsgesprekken met retail en senioren georganiseerd om inzicht te krijgen hoe de ontwikkelde producten het best in de markt worden gepositioneerd.

Als afsluiter van twee jaar onderzoek organiseert VIVES het slotevent Dagelijkse kost voor 65+ - aangepaste voeding op maat van de actieve senior. De resultaten worden er aan u voorgesteld en u krijgt een mix van getuigenissen door ervaringsdeskundigen en onderzoekers.

U leert aan de hand van verschillende cases en de opgestelde richtlijnen hoe voedingsmiddelen ontwikkeld en geoptimaliseerd kunnen worden. U krijgt inzicht in de werking van consumentensmaakpanels bestaande uit senioren. U hoort tevens de voorwaarden om van voeding voor 65+’ers een succesverhaal te maken. Het symposium staat open voor alle geïnteresseerden: voedingsbedrijven, zorginstellingen, ouderenverenigingen, ingrediëntenleveranciers, ziekenhuizen …

Deel dit via