CodeFever leert kinderen uit Brugge programmeren bij VIVES

Frank Devos
edbot.png

Vandaag verzamelde de pers in VIVES Campus Brugge waar 98 kinderen tussen de 7 en 12 jaar een lessenreeks programmeren van vzw CodeFever volgen. Het doel van deze lessen is van kinderen digitale ‘creators’ maken in plaats van enkel ‘users’, een belangrijke nuance in deze snel digitaliserende maatschappij. Ook in 14 andere steden zijn deze lessen al te volgen, en er komen er binnenkort nog een aantal steden bij.

CodeFever startte in september vorig jaar met lessen programmeren in 6 steden, vandaag zijn dat er al 15. Ondertussen is er ook een vervolgopleiding (level 2) opgericht, die al te volgen is in Brugge en 5 andere Vlaamse steden.

Robot Eddy

Vzw CodeFever werkt voor de lessen programmeren met verschillende levels. In Brugge is dit jaar naast een level 1, ook een level 2 opgericht. In deze lessenreeks wordt voortgebouwd op de kennis die werd opgedaan in level 1 en leren de kinderen over de verschillende soorten variabelen en methodes. Ook krijgen ze de kans om te werken met een echte robot, Eddy. Zo kunnen ze zien hoe ze met hun programmeerwerk op een computer ook andere machines (robots) kunnen besturen. Daarnaast maakt ‘Eddy’ de lessen nog leuker!

Voor de lessenreeksen in Brugge ging CodeFever op zoek naar een school die achter het project stond en over een paar goed uitgeruste computerzalen beschikte. Er werd gekozen voor de Hogeschool VIVES. Rik Hostyn, coördinator wetenschapscommunicatie: “De Hogeschool VIVES werkt graag mee aan het project van CodeFever. Elke kans die kinderen krijgen om met techniek en wetenschap bezig te zijn, willen we optimaal ondersteunen. Zo organiseert de Hogeschool VIVES in West-Vlaanderen de succesvolle Techniekacademie. Via Codefever leren de kinderen programmeren maar nog veel belangrijker is het conceptueel denken dat hierbij wordt aangeleerd. Dit zijn vaardigheden die, onafhankelijk van de keuze die ze maken in hun latere studies, een verschil kunnen maken.” 

Programmeren is dé nieuwe vaardigheid

Steeds meer mensen beseffen dat de klassieke ICT-vakken zoals Word, Excel en Powerpoint niet langer genoeg zijn om te kunnen meedraaien in de huidige digitale maatschappij. “Door de digitalisering van de maatschappij worden vaardigheden zoals programmeren steeds belangrijker, en deze trend zal zich in de toekomst alleen maar verderzetten. Vzw CodeFever wil, met behulp van een team van professionele lesgevers (leerkrachten ICT en IT’ers), kinderen al op jonge leeftijd de kans geven om op een leuke manier de nodige kennis en vaardigheden voor de toekomst aan te leren,” legt Katelijne Duerinck, een van de initiatiefneemsters, uit.

De kinderen worden onderverdeeld in kleine groepjes per leeftijds- en kenniscategorie en worden tien lessen lang begeleid bij het leren van computationeel denken en het werken met algoritmes. Alle belangrijke basisconcepten zoals sequenties, iteraties, conditionele logica en signalen staan op het leerprogramma. De lessen worden op een leuke manier gebracht, zodat kinderen er ook echt plezier aan beleven.

Omdat er ook steeds meer vraag is naar kwalitatieve lessen voor iets oudere jongeren, organiseert CodeFever binnenkort ook een lessenreeks voor kinderen uit het eerste, tweede en derde secundair.

STEM-label

CodeFever kreeg het kwaliteitslabel STEM-academie toegekend. De STEM-academie kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid.

Deel dit via