Bachelorstudenten groenmanagement VIVES Roeselare starten groendakproject met leerlingen LTI Oedelem

Frank Devos
oedelem.png

Groenmanagement en groenbeheer zit de laatste jaren sterk in de lift. Verschillende steden en bedrijven zetten meer en meer in op een uitgekiend groenbeleidsplan. Er is een uitgebreide focus op de bodem, boombeheer en ook groendaken worden steeds populairder.

De studenten van de afstudeerrichting groenmanagement binnen de bacheloropleiding agro- en biotechnologie van VIVES Roeselare en de leerlingen van het vijfde en zesde secundair van het Land- en tuinbouwinstituut in Oedelem zijn een groendakproject gestart op het schooldomein in Oedelem.

“Op die manier willen we groendaken ontwikkelen die beter bestand zijn tegen langere droogteperiodes en ook mooier ogen”,  aldus Yves De Hondt, onderzoeker en docent groenmanagement bij VIVES. “Daarnaast willen we onderzoeken of er via het gebruik van lichtgewicht substraten meer daken in aanmerking komen voor een groendak. We hebben het hier over extensieve groendaken. Dit zijn groendaken die zichzelf grotendeels in stand houden en verder ontwikkelen zonder dat er veel nood is aan onderhoud.”

Verschillende proefvlakken werden aangelegd en worden de komende twee jaar gemonitord. Hierbij zal de focus liggen op de plantengroei en plantenstress tijdens droogteperiodes. Deze zullen worden vergeleken met de karakteristieken van de substraten die eerder in het labo werden onderzocht. 

Van het lab naar de praktijk

In een eerste fase ging men in het lab aan de slag voor onderzoek van een tiental substraten. Er werd bijvoorbeeld gekeken naar fysieke parameters zoals waterdoorlatendheid of volumiek gewicht. In een volgende fase zijn er vier substraatmengsels weerhouden om verder te testen. 

Afgelopen week werden er verschillende proefvlakken uitgezet. Deze vlakken omvatten telkens 1,5m² en zijn 10 cm hoog. De opvolging gebeurt over een tijdspanne van minstens 2 groeiseizoenen. De leerlingen van het LTI helpen mee met de aanleg en het beheer van het groendak. De bachelorstudenten groenmanagement van VIVES Roeselare zullen dit alles de komende twee jaar monitoren en de groei meten.

“De proefvlakken brengen verschillende onderzoeksmogelijkheden met zich. We vergelijken de gekende, commercieel beschikbare extensieve groendaksubstraten. Daarnaast doen we een groeiproef van twee verschillende experimentele mengsels op basis van duurzame lichtgewichtgrondstoffen om te zien of daken met een lagere draaglast ook voorzien kunnen worden van een groendak. Finaal doen we nog een vergelijkende proef tussen een groendakopbouw met en zonder waterbuffer in de drainagelaag.”

Doel van het onderzoek

“Via dit onderzoek wil VIVES het belang van een kwalitatief substraat voor ‘nature based solutions’ zoals groendaken onder de aandacht brengen”, benadrukt Yves De Bleecker, coördinator van het expertisecentrum agro- en biotechnologie bij VIVES. “We willen enerzijds kennis verwerven over de vochtkarakteristieken in functie van zuigspanning bij groendaksubstraten. Daarnaast is het ook de bedoeling om de haalbaarheid van specifieke grondstoffen als lichtgewichtmateriaal af te toetsen. En we willen ook de relevantie van een waterbuffer in een extensief groendak bewijzen. Dit laatste is immers al langer een discussiepunt binnen de groendaksector.”

Deel dit via