Bachelorproef studente afstandsonderwijs onderzoekt hoe robotbaby tienerzwangerschappen kan voorkomen

Frank Devos
realcarebaby.png

Athena Ter Bruyninge, GO! school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk, stelt op dinsdag 26 juni 2018 om 10u een Real Care baby voor. Met “Noor”, gesponsord door Lions Mercurius Kortrijk, leren ze leerlingen ervaringsgericht wat het is om voor een baby te zorgen. Dit kadert in een bachelorproef van Vanessa Vael uit Rumbeke, die aan VIVES is afgestudeerd als bachelor verpleegkunde via afstandsonderwijs. VIVES is pionier en marktleider in Vlaanderen van afstandsonderwijs in Vlaanderen.

Athena Ter Bruyninge is een school voor buitengewoon secundair onderwijs van het GO! in Kortrijk. De laatste jaren waren er enkele tienerzwangerschappen. Sommige van die meisjes werden bewust zwanger of hadden geen voorbehoedsmiddelen gebruikt. Vele meisjes hadden een romantisch beeld van een gezinnetje met een baby en begrepen niet dat het ouderschap niet zo makkelijk is. 

Tijdens de lessen relationele en seksuele vorming werd nochtans fors ingezet op kennis rond voorbehoedsmiddelen en het opvoeden van een baby. Toch bleek dit niet genoeg. 

Twee werknemers van de school gingen daarom naar een netwerkdag Tienerzwangerschappen om te weten te komen wat ze nog meer konden doen. Fara vzw stelde haar real care baby’s voor. Een project was geboren. De twee collega’s zochten sponsors en vonden die bij Lions Mercurius Kortrijk die onmiddellijk erg enthousiast waren over het project.

De school hoopt met “Noor”, de Real Care baby, de leerlingen ervaringsgericht te leren wat het inhoudt om voor een baby te zorgen. De baby moet gevoed, gewiegd, verluierd… worden, dit wordt tijdens de lessen RSV (relationele en seksuele vorming) gedaan en een stagiaire maakte er zelfs haar bachelorproef over. Meer bepaald Vanessa Vael deed dit in het kader van haar bachelorproef voor het behalen van het diploma verpleegkunde. Opmerkelijk is dat ze de opleiding aflegde via afstandsonderwijs.

Als er gemerkt wordt dat meisjes een kinderwens hebben, dan kan er ook voor gezorgd worden dat de baby een nachtje mee naar huis gaat. Daarnaast werd ook een zwangerschapsvest gesponsord waardoor leerlingen “aan den lijve” kunnen ondervinden hoe zwaar het is om zwanger te zijn. Tot nu toe zijn de reacties positief. Leerlingen schrikken hoeveel zorg een baby vraagt. Hopelijk kunnen we ze hierdoor bewuster laten kiezen om zwanger te worden.

Studeren op afstand

VIVES telt 2500 studenten die een van de 30 afstudeerrichtingen volgen via onderwijs op afstand. Daarmee is de hogeschool uniek en koploper in Vlaanderen. Dat kan in de studiegebieden onderwijs, handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk en biotechniek. Alle opleidingen leiden tot een volwaardig bachelordiploma.

Afstandsonderwijs is een perfect alternatief voor wie aan een nieuwe uitdaging toe is, maar niet in de mogelijkheid verkeert om dagelijks op de campus aanwezig te zijn. Dat is precies de troef van afstandsonderwijs: de combinatie werk, gezin en studie mogelijk maken. Voor velen is het de ideale manier om - soms op latere leeftijd - hun droom waar te maken zoals het behalen van een diploma hoger onderwijs of een carrièreswitch. En vaak gebeurt dit in combinatie met werk en gezin. Dat is eveneens het geval voor mensen die in het buitenland wonen en bij VIVES een opleiding willen volgen. Of voor studenten die zich niet thuis voelen in het dagonderwijs.

Studenten leggen examens af in het examencentrum op campus Kortrijk of kunnen dit ook van thuis uit doen zodat de verplaatsingstijd en -kost wegvallen. Om het studeren op afstand zo flexibel mogelijk te maken is er een ruime keuze uit examenmomenten, ook ’s avonds en op zaterdag. Ook het aantal contacturen blijft beperkt tot een minimum. VIVES besteedt verder veel aandacht aan het uitwerken van kwaliteitsvol digitaal studiemateriaal en digitale begeleiding. 

Deel dit via