Algemeen directeur van VIVES Joris Hindryckx benoemd tot nieuwe voorzitter VLHORA

Frank Devos
joris.png

De raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft op 19 december 2018 Joris Hindryckx, algemeen directeur van VIVES, tot zijn nieuwe voorzitter verkozen. Zijn ambitie is om de maatschappelijke legitimering van de hogescholen te verstevigen in hun rol om het talent voor morgen te vormen.

Joris Hindryckx wil op deze weg van daadkracht verdergaan. De samenleving ondergaat een enorme transitie van technologische, economische en sociaal-maatschappelijke aard. Joris Hindryckx: “De maatschappelijke veranderingen hebben een enorme impact op de wijze waarop we nieuwe generaties opleiden. Elk talent telt. Het doel moet zijn dat de helft van de 25-34-jarigen over een diploma hoger onderwijs beschikt. Daardoor zal de algemene kennis en persoonsontwikkeling in de Vlaamse bevolking stijgen. Dit vraagt dat hogescholen kunnen investeren in een lerende biotoop, die op alle vlakken sterk verbonden is met het werkveld.”

De nieuwe voorzitter wil in 2019 impact hebben op het beleid van de nieuwe Vlaamse regering. Joris Hindryckx: “Goed moet geweldig worden. Ik ben ervan overtuigd dat we met creativiteit, daadkracht en wederzijds respect samen met de overheid, de lerende biotoop aan de Vlaamse hogescholen nog kunnen verstevigen, die open is naar de praxis en loopt over de praxis”. Tot slot wil de nieuwe voorzitter dat de hogescholen een spilfiguur worden in het levenslang leren.

Joris Hindryckx is algemeen directeur van VIVES. Hij studeerde economische wetenschappen aan UGent en aan de Vlerick Management School. De eerste jaren van zijn beroepsloopbaan was hij assistent aan het Seminarie voor Accountancy aan UGent en werd daarna docent. Hij bleef ook vele jaren deeltijds gastlector aan UGent. Hij heeft alle trappen van de hogeschool doorlopen gaande van docent, opleidingshoofd van de opleiding accountancy-fiscaliteit, financieel directeur en algemeen directeur. Recent ontving hij tevens een eredoctoraat aan de Ivan Franco Universiteit in Drohobych (Oekraïne).

Deel dit via