Afstandsonderwijsstudent van VIVES verdedigt voorstel van decreet in het Vlaams Parlement

Frank Devos
pelouse.png

Louis De Jaeger studeert agro- en biotechnologie aan VIVES via afstandsonderwijs. Tijdens de opleiding komt het belang van duurzame landschapsinrichting uitgebreid aan bod. De Jaeger bestudeerde zestig groendiensten, onderzocht de duurzaamheid en vatte zijn conclusies samen in een studie, die hij als bouwsteen gebruikte om een voorstel van decreet op te stellen.

Louis De Jaeger mocht op dinsdag 27 november 2018 in het Vlaams Parlement zijn voorstel van decreet komen voorstellen. De Jaeger had daartoe een verzoekschrift ingediend. Het parlement gaat nu bespreken aan welke instanties de oproep van De Jaeger zal worden doorgestuurd. Eén van de onderdelen binnen het voorstel van decreet is het vervangen van openbaar niet-functioneel gemillimeterd gras.

Volgens De Jaeger telt Vlaanderen veel te veel intensief beheerd gras, zoals langs de kant van de weg. "De grasperken herbergen weinig biodiversiteit en zijn niet de beste waterbuffer. Het is eigenlijk een groene woestijn," aldus de student. "We leven op een kantelpunt in de geschiedenis, door de klimaatverandering en het verdwijnen van de biodiversiteit. Het vervangen van gras door een rijkere vegetatie is de simpelste manier om een grote impact te maken. Het is de goedkoopste oplossing om overstromingen, droogte, luchtvervuiling en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken."

96% van de groendiensten zijn bereid om er iets aan te doen, mits de nodige visie. Daarnaast wil de student ook de burger aansporen om initiatief te nemen en de eigen tuin anders aan te leggen.

Deel dit via