Afgestudeerden vroedkunde VIVES Kortrijk winnen Vlaamse scriptieprijs met scriptie rond rouwverwerking ongeboren kind

Frank Devos
vroedaward.png

Ine Berghman uit Izegem en Cindy Casier uit Kuurne kregen op 28 maart 2019 de Vlaamse scriptieprijs Onlinehulp overhandigd voor hun bachelorproef: ‘Blij verwachten wordt verdriet. Een beschrijvende studie omtrent de informatiebehoefte van ouders na afwijkende prenatale diagnostiek.’

De twee afgestudeerde studenten vroedkunde van VIVES Kortrijk werkten aan een website die koppels helpt bij het verwerken van verdriet na het ontdekken van een afwijking bij hun ongeboren kindje. Op www.blijverwachtenwordtverdriet.be kunnen ouders terecht die geconfronteerd worden met een afwijkend resultaat na prenatale testen. Ine en Cindy merkten tijdens hun stages dat het ouderpaar vaak wordt overladen met informatie na zo’n test, meestal te veel om in één keer te verwerken op het moment zelf.

Ouders gaan dan soms zelf op zoek naar informatie op het internet. Daarom is het belangrijk dat er correcte informatie online te vinden. Zo willen beide studenten met hun website een antwoord bieden op de vele vragen van deze ouders.

Ine en Cindy kregen hun prijs overhandigd door minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen tijdens het tweede Flanders’ Care congres onlinehulp voor welzijn en gezondheid op 28 maart 2019 in het Brussels44center. Tijdens dit congres kregen deelnemers informatie over de laatste ontwikkelingen en realisaties rond onlinehulp in de gezondheidszorg en het welzijnswerk in Vlaanderen. Dit jaar lag de nadruk op het gebruik van blended tools in hulp en zorg en de samenwerking en kruisbestuiving van onlinehulpaanbod over sectoren heen.

Deel dit via